O pedagoškem obratu ...

okrogla miza

29.03.2016
Free International University. Discussion with Beuys - Fondazione per la Rinascita dell'Agricoltura, Joseph Beuys, 1978, plakat, foto: © DACS, 2009 (©Tate, London [2016]).
Free International University. Discussion with Beuys - Fondazione per la Rinascita dell'Agricoltura, Joseph Beuys, 1978, plakat, foto: © DACS, 2009 (©Tate, London [2016]).

torek, 29. marec 2016, 18.00,+MSUM, Maistrova 3, Ljubljana

Gosti na okrogli mizi: mag. Mara Ambrožič, neodvisna kuratorica, urednica in specialistka kulturnih in edukacijskih politik ter strategij povezovanja, dr. Eva D. Bahovec, filozofinja in red. profesorica na FF UL, mag. Jože Barši, arhitekt, kipar in red. profesor na ALUO UL, dr. Marina Gržinić, filozofinja, znanstvena svetnica na FI ZRC SAZU in red. profesorica na Akademiji za likovno umetnost, Dunaj, akad. slik. Tjaša Pogačar, umetnica, kritičarka, članica Neteorita in soustanoviteljica ter sourednica revije ŠUM, dr. Barbara Rajgelj, pravnica, aktivistka za pravice LGBT-skupine in docentka na FDV UL.

Moderiracija in izhodišča: mag. um. Jovita Pristovšek, predavateljica na A.V.A., Ljubljana

Video posnetek dogodka.

Termin pedagoški obrat (educational turn), kot ga definira kuratorski slovar (tranzit.org), opisuje prevladujoče težnje v sodobni umetnosti od druge polovice 1990-ih, ki se nanašajo na različne izobraževalne oblike in strukture, alternativne pedagoške metode in programe bodisi v kuratorskih in umetniških praksah bodisi kot le-te. Termin sta v kuratorskem kontekstu skovala Paul O’Neill in Mich Wilson ter ga kasneje re-artikulirala kot izobraževalnega, saj sta skušala opredeliti paradigmatično reorientacijo k izobraževalnemu, kulturno politiko produkcije na presečiščih umetnosti, kuriranja in izobraževalnih praks ter, skladno s tem, možnosti za razvijanje novih strategij in metod za demokratizacijo dostopa do vednosti.

Gre torej za tendence v sferi umetnosti, ki v srži zadevajo preobrazbo ekonomije vednosti in so neposredno povezane s pretvorbo umetnostnih in kulturnih institucij v novo formirane izobraževalne platforme. Vse to pa implicira reorganizacijo, morda celo ustvarjanje novega prostora javnosti, ki ga je nujno brati vdolž širših družbenih, političnih in ekonomskih sprememb.

Okrogla miza O pedagoškem obratu ... bo v tem pogledu skušala odgovoriti na vprašanje, kakšno javno(st) ustvarja tovrstna ekonomija vednosti, hkrati pa opredeliti obrat k izobraževalnemu kot modelu za sodobno prakso umetnostnih institucij in za produkcijo umetnosti kot dispozitiv, ki je del širših transformacij. Preobrazbo ekonomije vednosti, ki zadeva (kulturne) institucije, bomo tako skušali premisliti kot neposredno posledico konstelacije, ki jo tvorijo: razmerje med biopolitiko in nekropolitiko, rasializacija, nova delitev dela (značilna za postfordizem), vprašanje spola, neoliberalni globalni kapitalizem (financializacija, vampirizem in privatizacija) ter znanost (vloga epistemologije) in nove tehnologije (digitalizacija). Vsi ti vidiki na mikroravni istočasno zadevajo vprašanja, vezana na rekonfiguracijo pozicij umetnika, kuratorja, gledalca, institucije, umetniškega dela, spremenjene pogoje delovanja v umetnosti in proizvajanja umetnosti (samo-organizacija, kolektiv, performativnost, participacija, avtorstvo itd.), re/prezentacijo, razmerje med formo/vsebino, implikacije vpeljave pojmov, kot so »demokratizacija dostopa do vednosti«, »emancipacija (gledalca)«, »participatornost« itd., v sfero sodobnih umetnostnih institucij in umetniške produkcije, oblike samo-revizije in samo-kritike institucij ter nenazadnje na ekspanzijo obrazstavnih dejavnosti institucije (seminarji, pogovori, posveti, predavanja, vodstva, delavnice), ki so s pedagoškim obratom zadobile osrednjo vlogo.


Okroglo mizo organizira revija ŠUM v sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in MG+MSUM.