Partnerji

Erste sklad

ERSTE sklad je glavni partner Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo.

ERSTE sklad, ustanovljen leta 2003, je naslednik prve avstrijske hranilnice Erste Oesterreichische Spar-Casse in največji posamezni lastnik delnic Skupine ERSTE. Je aktiven partner močne in dejavne civilne družbe v srednji in jugovzhodni Evropi. Finančno podpira delovanje civilne družbe, vključevanje socialno zapostavljenih skupin ter sodobno in družbeno angažirano umetnost. Sklad ERSTE podpira umetnike in kulturnike, ki so kritično vpeti v družbeno dogajanje, in posreduje njihova dela širši javnosti.
 


Moderna galerija + Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Moderna galerija + Muzej sodobne umetnost Metelkova v Ljubljani je osrednja državna ustanova za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji. Leta 2011 je svoje dejavnosti reorganizirala v dve enoti: Moderna galerija v prvotni zgradbi in Muzej sodobne umetnosti Metelkova. V prvi domuje stalna razstava nacionalne modernistične umetnosti 20. stoletja ter umetnosti 21. stoletja, ki korenini v modernistični tradiciji in težnjah. V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova domuje mednarodna zbirka Arteast 2000+, ki vključuje vrsto del pomembnih umetnikov iz Vzhodne Evrope.


SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana

SCCA-Ljubljana, ustanovljen leta 2000 (naslednik Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana, ki je v Sloveniji deloval v letih 1993-1999), je neprofitna produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s servisno platformo, dostopno javnosti.
SCCA-Ljubljana producira, spodbuja in posreduje inovativne umetniške in interpretativne prakse ter jih mednarodno povezuje. Ustvarjalce in uporabnike sodobne umetnosti (umetnike, kustose, teoretike, kritike, javnosti) opremlja z znanji, orodji in spretnostmi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti.


MAO – Muzej za arhitekturo in oblikovanje

MAO  je osrednji nacionalni muzej za arhitekturo in oblikovanje, ki hrani dela vidnejših arhitektov in oblikovalcev 20. in 21. stoletja. MAO predstavlja ta neizčrpen vir navdiha in raziskovanja arhitekture in oblikovanja skozi svoje sodobne razstave, publikacije in raznolik program. V okolju, kjer se srečujejo preteklost, sedanjost in želja po odkrivanju novega, MAO omogoča izmenjavo idej, dialoga in znanja širokemu krogu obiskovalcev. Je tudi snovalec in koordinator prve vseevropske arhitekturne platforme Future Architecture. MAO je izvajalec nacionalnega projekta Center za kreativnost (CzK), interdisciplinarne platforme, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji.


revija Šum

Revija za kritiko sodobne umetnosti ŠUM objavlja strokovna in eksperimentalna besedila s področja kritike sodobne umetnosti ter teorij, ki se gibljejo v njeni bolj ali manj neposredni bližini. Revija je distribuirana brezplačno v tiskani in spletni obliki. ŠUM vzpostavlja rastočo skupnost sodelavcev pretežno (a ne izključno) mlajše generacije, hkrati pa tudi infrastrukturo, ki bi lahko omogočila materialno in simbolno bazo za produkcijo novih diskurzov o(b) sodobni umetnosti – ŠUM izhaja s podporo mreže partnerskih institucij, v programe katerih občasno intervenira v obliki debat, predavanj in različnih drugih dogodkov.

e-novice