EKOLOGIJE SKRBI

06.05.2021 - 28.11.2023

Ekologije skrbi je skupina kuratoric, umetnic, arhitekt in raziskovalk, nastala leta 2021 na pobudo Urške Jurman (Društvo Igor Zabel) in Elke Krasny (Akademija za likovno umetnost, Dunaj). Izhajajoč iz pomena besede curare – skrbeti in zdraviti –, ki tvorita etimološki koren besede »kurirati«, pristopamo k različnim, medsebojno povezanim vidikom skrbi kot etično-političnim in telesno-materialnim odnosom. Posebno pozornost posvečamo novim oblikam umetnosti in kulturnih praks, ki vzpostavljajo konstruktivna družbena in okoljska srečevanja ter ustvarjajo trajne in transformativne povezave.

Upoštevajoč, da je paradigma skrbi povezana z danostmi, ki so posledica patriarhalnega zatiranja in kolonialnega nasilja, pa tudi dandanašnjega prisilnega neoliberalizma in akumulacije kapitala, se ekologije skrbi hkrati posvečajo konfliktom, povezanimi s paradigmo skrbi, ter usmerjajo naproti svobodi in veselju skrbstvenega dela.

Ekologije skrbi združujejo prakse vzdrževanja in obnavljanja, etiko večvrstnosti, teorijo družbene reprodukcije, javne pedagogike, kritične študije dediščine, feministično infrastrukturno kritiko in hidrofeministične angažmaje, pravice ljudi in narave ter stremijo k novim javnim imaginarijem skrbi.

Za podrobnosti o programu, obiščite spletno mesto: https://ecologiesofcare.org/