Razstava kot umetniški medij, kurator sodobne umetnosti kot umetnik: Spreminjanje statusa razstave in kuratorja na področju sodobne umetnosti

mednarodni simpozij

01.10.2010

Mednarodni simpozij

1. in 2. oktober 2010, Moderna galerija, Ljubljana
Koncept: Beti Žerovc

Simpozij organizira Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z Beti Žerovc, v soorganizaciji z Moderno galerijo in s podporo Erste sklada.

Udeleženci: Alfred H. Barr Jr., Martin Beck, Beatrice von Bismarck, Michael Fehr, Bogdan Ghiu, Søren Grammel, Paul O'Neill, Kerstin Stakemeier, Mary Anne Staniszewski, Philip Ursprung, Jelena Vesić, Beti Žerovc

O simpoziju
Simpozij je zasnovan na ugotovitvi, da so se na področju sodobne umetnosti in do neke mere umetnosti na splošno zgodile in se še dogajajo velike sistemske spremembe, vendar jih nihče ne obravnava in o njih ne razmišlja, ko se zgodijo. Zlasti v lokalnem kontekstu so redko temeljito teoretično analizirane in pojasnjene. Tako rekoč jih jemljemo za samoumevne in smo prepričani, da so del nekakšnega »naravnega toka dogodkov«, kot da nimajo nobenega pomembnega vpliva na umetniško produkcijo itd.

Med tovrstne pojave spada tudi spreminjanje statusa razstave – ki je nekakšen »privilegiran žanr« naše dobe – in kuratorja na področju sodobne umetnosti.

Obravnavana vprašanja
  • Če razstava postaja umetniško delo, kakšne so glavne lastnosti takšnega umetniškega dela? Ali lahko opredelimo njegovo strukturo? Ali lahko opredelimo zakaj je določena razstava umetniško delo ali zakaj ni?
  • Kaj opredeljuje kuratorja kot avtorja, in kaj ne? Kaj opredeljuje kuratorja kot umetnika, in kaj ne?
  • Ali na razstavi še vedno gledamo in uživamo posamezna umetniška dela ali vedno bolj gledamo, premišljujemo in cenimo same razstave? Ali lahko oziroma moramo gledati in uživati posamezna umetniška dela in samo razstavo ločeno ali simultano? Ali naj se umetniška dela in razstava zlijejo kot v gledališču ali filmu?

Podrobneje o programu.

Več o predavateljih in povzetki predavanj.

e-novice