JAVNI POZIV: PROGRAM ARTIST-IN-RESIDENCE V DUNAJSKI MUZEJSKI ČETRTI 2024

13.09.2023
Foto: © Q21
Foto: © Q21

Izbranim kuratorjem in umetnikom, ki bodo v letu 2024 sodelovali v rezidenčnem programu MQ AiR, iskreno čestitamo!

 

Dana Kosmina, Ukrajina
marec – april 2024

 

Andrej Beštak, Hrvaška
maj – junij 2024

 

Tia Čiček, Slovenija

maj – junij 2024

 

Anca Bucur, Romunija
julij – avgust 2024

 

Aliza Orlan, Slovaška

julij – avgust 2024

 

Hajnalka Tulisz, Madžarska

september – oktober 2024

 

Lucie Rosenfeldova, Češka

september – oktober 2024

O PROGRAMU ARTIST-IN-RESIDENCE

Program Artist-in-Residence v dunajski Muzejski četrti (MQ AiR) je del dolgoročnih prizadevanj ERSTE sklada  za podporo sodobni umetnosti in krepitev položaja njenih ustvarjalcev, zlasti v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. MQ AiR poteka v sodelovanju z mrežo tranzit,  Društvom Igor Zabel in Kontakt Collection, ki pri tem sodeluje s programom WHW Akademija, s sedežem v Zagrebu.

Rezidence so namenjene umetnikom, kuratorjem in teoretikom iz Češke, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije, ki delajo na področju sodobne vizualne umetnosti in želijo raziskati svoje interesno področje.

Glede na zaostrene okoliščine izražamo solidarnost z Ukrajino in ljudmi, ki so tam ujeti v vojno ali so pred njo na begu. Ena dvomesečna rezidenca MQ AiR 2024 je zato namenjena tudi ukrajinskim ustvarjalcem.

Raziskovalni značaj rezidence omogoča prekinitev z vsakdanjimi napornimi produkcijskimi pritiski in čas za osredotočanje na specifičen raziskovalni interes. Udeležencem je dana priložnost, da živijo in delajo v enem od studiev Muzejske četrti v središču Dunaja. Stanovanja imajo bivalni in delovni prostor, v katerem pa ni mogoče ustvarjati umetniških del večjih dimenzij. Udeležencem so med bivanjem ponujene različne priložnosti za srečevanja. Rezidenca omogoča mesečno štipendijo v višini 1.300 evrov ter enkratno kritje potnih stroškov v višini 300 evrov. 

ERSTE sklad skupaj z dolgoletnimi projektnimi partnerji iz tranzit.at, tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk, Društvom Igor Zabel in Kontakt Collection/WHW Akademija oblikuje žirijo, ki izbere kandidate.

Vsi, ki izpolnjujete pogoje za prijavo, ste vabljeni k udeležbi.

POZIV

Prijave morajo vsebovati naslednjo dokumentacijo:
1) Izpolnjen digitalni prijavni obrazec, ki ga lahko izpolnete preko Google Forms ali pa prenesete na spletni strani

2) Predstavitvena mapa (največ 10 MB, v PDF obliki).

3) Pismo o nameri, ki pojasnjuje, zakaj se prijavljate, kaj pričakujete od rezidenčnega bivanja in na kaj se želite med rezidenco osredotočiti (največ 5000 znakov) ter kratek informativni življenjepis (največ 1 stran) (v PDF obliki).
 

Prosimo, svojo prijavo e-pošljite z naslovom zadeve »MQ AiR 2024« na: office@tranzit.org


Prosimo, upoštevajte:
• Rezidenco morajo sprejeti kandidati v celoti izkoristiti znotraj termina, določenega za posamezno državo:

Ukrajina: marec–april 2024
Hrvaška: maj–junij 2024
Slovenija: maj–junij 2024
Češka: julij–avgust 2024
Slovaška: julij–avgust 2024
Madžarska: september–oktober 2024
Romunija: september–oktober 2024

• Kandidati, ki so v zadnjih letih že sodelovali v tem rezidenčnem programu ali so se udeležili drugih izobraževalnih programov, ki jih podpira ERSTE sklad, kot so štipendije za kuratorje in umetnike na Salzburški poletni akademiji ali WHW Akademiji Zagreb, ne bodo prednostno obravnavani.

• Izbrani kandidati morajo po opravljeni rezidenci oddati pisno poročilo.

• Na razpisu je možno sodelovati le s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem, drugi prijavni formati ne bodo sprejeti. Vsi dokumenti morajo biti poslani v PDF obliki.


Prijave sprejemamo zgolj v angleškem jeziku in po elektronski pošti na office@tranzit.org do 13. septembra 2023! Izbrani kandidati bodo obveščeni najkasneje do konca oktobra 2023.

Za morebitna dodatna vprašanja se, prosimo, obrnite na Esther Brandl / tranzit.at: brandl@tranzit.org