O sodobnosti sodobne umetnosti: Šum #10.1

28.11.2018

predstavitev revije Šum#10.1 in razprava

28. november, 18.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Vabimo vas na predstavitev tematskega bloka nove številke revije Šum z naslovom »/…/ se je postopno izoblikovala zamisel o “sodobni umetnosti“«, ki se osredotoča na vzpostavljanje pojma sodobne umetnosti v slovenskem prostoru. Predstavitvi sledita predavanji Kaje Kraner o nekaterih pojmovanjih sodobnosti sodobne umetnosti in njihovih skupnih točkah ter Sergeja Kapusa o tem, kako je sodobno umetnost opredeljeval Igor Zabel.

Igor Zabel je tudi avtor naslovnega citata tematskega bloka, ki ponuja nekaj vstopnih točk in parcialnih pogledov na kontekst vzpostavljanja pojma sodobne umetnosti predvsem v lokalnem prostoru. Tematski blok ne odgovarja na vprašanje, kaj je sodobna umetnost, ampak se, pogojno rečeno, kronološko umešča na skrajni točki: t. i. prelom iz 1980-ih v 1990-a ter obdobje formiranja pojma postsodobnosti.


Avtorji besedil: Maruša Kocjančič, Kaja Kraner, Domen Ograjenšek, Hana Ostan Ožbolt
Urednica bloka: Kaja Kraner
Dogodek organizira revija Šum v sodelovanju z Društvom Igor Zabel, MG+MSUM in Društvom Galerija Boks.