PREDAVANJE: Jonathan Owen Clark: Čemu umetniške šole?

27.05.2016

petek, 27. maj 2016, 17.15, AGRFT (Velika gledališka predavalnica), Nazorjeva 3, Ljubljana

Uvodoma bom pretresel neposredno navezovanje kritične pedagogike na “umetniško šolo”, mišljeno v širšem pomenu majhnih specializiranih ustanov, ki zagotavljajo šolanje na področju glasbe, likovne umetnosti, gledališča, plesa in oblikovanja. Potem bom predstavil, kako je neoliberalistična politika v visokem šolstvu neposredno in neugodno vplivala na take ustanove. Poskušal bom pokazati, da imajo te iste ustanove edinstveno vlogo ne le pri oblikovanju diskurzov kritične pedagogike, temveč tudi pri dviganju zavedanja o etični in družbeni nujnosti vračanja k “estetskemu izobraževanju”. Trdil bom – kot so že drugi –, da je prav, da tovrstno estetsko pedagogiko umestimo v okvir estetske izkušnje, širitve zaznavnega zavedanja in spreminjanja pogleda na svet, ki ga omenjeni razmah omogoča. Bistveno pa je, da estetsko izobraževanje nagovarja tudi značilno politične razsežnosti zaznavanja. Umetnost in zlasti umetniške šole so lahko središča utopične pedagogike, ki omogoča spodnašanja in spreminjanja tega, kar je v določeni družbi najbolj zaznavno. Torej lahko zagotavljajo premike v tistem, čemur je vodilni zagovornik kritične pedagogike rekel “porazdelitev smiselnega”.

Dr. Jonathan Owen Clark je umetnik in akademik, ki se raziskovalno zanima za estetiko, kulturno in kritično teorijo, filozofijo zgodovine in historiografije, študije performansa in plesa ter muzikologijo. Kot predstojnik Oddelka za raziskovanje na Konservatoriju za glasbo in ples Trinity Laban v Londonu vodi več raziskovalnih programov na področju estetike in ustvarjalne prakse.

Predavanje (v angleščini) soorganizirajo: DUM – društvo umetnikov, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in AGRFT – Akademija za gledališče, režijo, film in televizijo.


Predavanje je spremljajoči program posveta KAKO JE UMETNOST POMEMBNA. IN KAKO POMENI., v soorganizaciji DUM, Društva Igor Zabel in MGML.