Jelena Vesić: Kritika v krizi / Kritika kot kriza

16.06.2015
Julia Kul, The index of a (=my) socio-economical condition according to the Candy washing machine (model 2010) - the personal measure of market risk between January 16th and February 16th, 2014, Maastricht
Julia Kul, The index of a (=my) socio-economical condition according to the Candy washing machine (model 2010) - the personal measure of market risk between January 16th and February 16th, 2014, Maastricht

javno predavanje

torek, 16. junij 2015, ob 18.00
SCCA-Ljubljana, Projektna soba, Metelkova 6, Ljubljana


Upoštevajoč, da trenutna finančna in politična kriza kopičita, pospešujeta in razpihujeta raznolike kritične poteze na različnih družbenih in medijskih področjih, bo predavanje raziskalo možne (so)odnose med kritiko in krizo. Njegovo izhodišče so trditve, da se je tradicionalna vloga umetnostne kritike razblinila zaradi trenutne “simbolne krize” znotraj sveta umetnosti in širše. Posledica tega je prerazdeljevanje zanimanj v prid informacijskim in izmenjevalnim praksam (kuriranje, bloganje, vključujoče razpravljanje, forumsko presojanje ipd.).

Predavanje bo obravnavalo tudi notranje povezave kritike s kriznim momentom, pri čemer bo osvetlilo kritiško presojo kot dejanje razločevanja (slabo–dobro, resnica–zavajanje), s katerim se ustvarjajo možnosti za ovržbo obstoječega stanja stvari in spremembe na obzorju mišljenja.

Jelena Vesić (Beograd), kustosinja, piska, urednica in predavateljica. V svojem raziskovalnem, publicističnem in kuratorskem delu prepleta politično teorijo in sodobno umetnost. Je (so)urednica revije Red Thread – Journal for Social Theory, Contemporary Art and Activism in članica uredništva revije Art Margins. Med leti 2001–09 je bila sourednica revije Prelom – Journal of Images and Politics in soustanoviteljica kolektiva Prelom (Beograd, 2005–10).


Predavanje je del serije predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?, ki jih v letu 2015 pripravljata SCCA-Ljubljana in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo kot del izobraževanega programa Svet umetnosti. Potekalo bo v angleškem jeziku.
Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; SCCA-Ljubljana / Svet umetnosti
Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo; ERSTE sklad.