O oblasti v arhitekturi

zbornik

Urednica: Mateja Kurir
Avtorji: Andrew Ballantyne, Andrew Benjamin, Mladen Dolar, Hilde Heynen, Nadir Lahiji, Jeff Malpas, Dean Komel, Elke Krasny, Robert Pfaller, Gerard Reinmuth, Luka Skansi, Douglas Spencer, Teresa Stoppani, Sven-Olov Wallenstein
Oblikovalec: Ajdin Bašić
Založnika: Zavod Maska in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
Izdajo so omogočili: Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Riko d.o.o.


Slovenski jezik
2022, Ljubljana
Mehka vezava
270 strani
Cena: 25,00 €

►  Naročite knjigo

Arhitektura je bila vselej ena od odločilnih manifestacij oblasti. Pričujoča knjiga prinaša eseje in intervjuje, ki kritično analizirajo razmerja med arhitekturo in oblastjo iz treh filozofskih perspektiv: materializma, fenomenologije in poststrukturalizma. Prodorni filozofi, arhitekturni teoretiki in zgodovinarji podajo razmisleke o preseku oblasti in arhitekture, tudi na podlagi konkretnih arhitekturnih primerov, s katerimi analizirajo aktualnost uveljavljenih teoretskih konceptov v času sodobnega neoliberalizma.

Prispevki avtoric in avtorjev so bili prvič predstavljeni na seriji simpozijev O oblasti v arhitekturi, ki jo je zasnovala Mateja Kurir in v letih med 2017 in 2019 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani organiziralo Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Izbrani odlomki iz knjige

To je najbrž primarno razmerje med arhitekturo in močjo: če nimaš denarja, če si reven državljan, potem poslopja, v katerih stanuješ ali pa jih uporabljaš, arhitekturno gledano, najverjetneje ne bodo prav pomembna. Seveda obstajajo tudi subtilnejši dejavniki, ki se jih manj zavedamo. Grajeno okolje vkleše družbene konvencije, merila in norme v kamen. Povsem razvidno je, da je celotna konstrukcija naših pričakovanj o tem, kakšni naj bi bili moški in kako naj bi se obnašali, pa tudi pričakovanj o tem, kakšne naj bi bile ženske in kako naj bi se obnašale, tj. konstrukcija družbenega spola, moškosti in ženskosti, povezana z grajenim okoljem.

-Hilde Heynen, Arhitektura, oblast, utelesitev

Nobeno mesto ni brez travme. Vsako mesto ima zgodovino razdejanj, ki ga opredeljuje, naj bodo to naravne katastrofe, potresi, poplave ali pa sovražne vojske, okupatorji, ki so osvajali in uničevali mesta ali njihove dele, ali pa nazadnje tisto, kar je od vsega še najbolj pogubno, neustavljiv pohod napredka, ki je največji sovražnik starega.

-Mladen Dolar, Oblast in arhitekturno nezavedno

Arhitektura ima moč, da nas izolira ali integrira. Prav tako ima moči afekta in potencialno oblikuje naša čustva, razpoloženja in nagnjenosti. Vzbudi lahko zatopljenost, koncentracijo ali nezbranost. Arhitektura lahko uniči in ustvari, lahko je ikonična in ikonoklastična, včasih vse hkrati.

-Douglas Spencer, Oblast, kapitalizem in arhitektura

Ta sistem je enako naraven kot logika trga. Takšno je Schumacherjevo stališče, kolikor zatrjuje, da »parametricizem ponuja nov, kompleksen red preko načel ‘diferenciacije in korelacije’«; ti načeli je treba razumeti kot tisto, kar organizira prostor, in torej kot obliki teritorializacije. Odziv je protiukrep, ki reteritorializira.

-Andrew Benjamin in Gerard Reinmuth, Arhitektura protiukrepanja


Mateja Kurir je filozofinja in avtorica niza simpozijev O oblasti v arhitekturi (2017–19). Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v poljudnih in znanstvenih revijah objavlja prispevke na preseku med filozofijo in arhitekturo, kot članica redakcije Radia Študent pa je pripravljala oddaje Arhitektura govori in Misliti arhitekturo. Bila je gostujoča raziskovalka na Oddelku za arhitekturo Univerze KU Leuven v Belgiji (2015) ter postdoktorska raziskovalka na Inštitutu za napredne študije Univerze v Reki (2017). Izdala je knjigo Arhitektura moderne in das Unheimiche: Heidegger, Freud in Le Corbusier (INR 2018) in skupaj z Ano Kučan uredila monografijo Vrt in prispodoba (MAO in BF UL 2021).