Contemporary Art Theory

Izbor besedil Igorja Zabela v angleškem jeziku

Avtor: Igor Zabel
Izbor besedil: Zoja Skušek in Barbara Borćić
Urednik: Igor Španjol
Izdala: Založba JRP Ringier
Soizdajatelji: Les presses du réel, Društvo Igor Zabel
za kulturo in teorijo, Erste sklad in Moderna galerija

Knjiga je del serije "Documents", katero Ringier soizdaja z Les presses du réel in je posvečena kritičnemu pisanju.

Angleški jezik
2012, Zürich
Mehka vezava
320 strani
Cena: 20,00 €

Naročite knjigo

Knjiga prinaša prvi obsežen izbor besedil Igorja Zabela v angleškem jeziku in pomembno prispeva k širjenju védenja o njegovem teoretskem, umetnostnozgodovinskem, kuratorskem in kulturnem delu. Izbrana besedila pokrivajo moderno in sodobno umetnost od socialističnega realizma in konceptualne umetnosti, do postmodernizma in sodobne umetnosti v Sloveniji in Vzhodni Evropi.

Knjiga je razdeljena v štiri poglavja. Poglavje Vzhod, Zahod in vmes je posvečeno geopolitičnim vprašanjem: dialogu med Zahodom in Vzhodom ter percepciji Drugega v kontekstu kompleksnih razmerij po padcu Berlinskega zidu. Poglavje Strategije in prostori umetnosti zajema problematiko umetnostnega sistema: obravnavo strategij razstavljanja, vloge kustosa in institucionalnega okvira umetnostne produkcije. Poglavje Ad Personam vključuje Zabelovo obravnavo posamičnih umetniških opusov (Josef Dabernig, Mladen Stilinović, Vadim Fiškin, Alenka Pirman, Irwin, Marko Peljhan ...) in tematskih sklopov. Poglavje z naslovom Extras pa vključuje izbor njegovih kolumen, ki bodo zlasti tistim, ki Igorja Zabela niso osebno poznali, približali njegove poglede na umetnost in kulturo. Knjiga vključuje spremno besedo urednika, Igorja Španjola.

e-novice