RAZSTAVLJANJE NA SLOVENSKEM: SIMPOZIJ OB 100-LETNICI JAKOPIČEVEGA PAVILJONA

SIMPOZIJ 2019

05.12.2019 - 06.12.2019

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona, ki je naše prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti.

Šopek pomembnih obletnic ni dober razlog le za slavje, temveč tudi za pozornejši razmislek o naši več kot stoletni praksi rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Aktualnost simpozijske teme najbolje potrjujeta dober odziv razpravljavcev in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin, ki so bile prav v zadnjih letih raziskane in postavljene v  mednarodni kontekst.

Simpozij odpiramo z umetnostnimi društvi, ki so v sredini 19. stoletja prva pri nas uvedla rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Izbrane razstave, razstavne programe, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja nato obravnavamo in presojamo v kronološkem loku in iz najrazličnejših vidikov. Dobršen del prispevkov premišlja trajnejše tematske, programske, geografske ali politične usmeritve institucij, ki se ob tem pokažejo kot pomembne, če ne kar ključne akterke v usmerjanju in obvladovanju našega likovnega področja. Vsebine se zgostijo tudi v raziskovanju, kako se je odvila pospešena institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni ter kako in zakaj nas je kmalu zatem zajel val cikličnih, zlasti bienalnih prireditev. Simpozij zaključujemo z analizami za zadnja desetletja značilnih kuratorskih praks, novih razstavnih formatov in tudi novih oblik institucij.

Poleg orisanega novega znanja prinaša simpozij introspekcijo in poskuse razjasniti tudi težje sledljive učinke našega delovanja. Razmišljanja, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh in kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji, usmerja želja po globljem razumevanju tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema.


PROGRAM


ČETRTEK, 5. DECEMBER 2019

10.00 Pozdravni nagovori: Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), in Andreja Hribernik (KGLU), predstavnica organizacijskega odbora
 

Razstavljanje na Slovenskem do druge svetovne vojne
Moderatorka: Beti Žerovc

10.10 Miha Valant: Razstavna dejavnost filiale Avstrijskega umetnostnega društva v Ljubljani (video posnetek)
10.30 Renata Komić Marn: »Kot kulturno zgodovinski pojav je pa portret naravnost neizčrpen.« Portreti, njihovi lastniki in raziskovalci v luči Razstave portretnega slikarstva na Slovenskem (video posnetek)
10.50 Maruša Dražil: Razstave v Salonu Kos in Galeriji Obersnel v 30. in 40. letih
(video posnetek)
11.10 Anja Iskra: Razstavljanje v času nacionalsocialistične okupacije. Likovna razstava spodnještajerskih umetnikov v Mariboru septembra 1943 (video posnetek)
11.30 Razprava

 

Kulturna politika in razstavljanje v socialistični Jugoslaviji
Moderatorka: Asta Vrečko

12.10 Katarina Mohar: Razstava del sovjetskih slikarjev v Moderni galeriji v Ljubljani leta 1947 (video posnetek)
12.30 Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić: Razstava Stanovanje za naše razmere, stanovanjski razvoj in moderno življenje v Jugoslaviji v 50. letih (video posnetek)
12.50 Teja Merhar: Mednarodno kulturno sodelovanje Jugoslavije z državami članicami gibanja neuvrščenih

14.30 Gregor Dražil: ZDA na Grafičnem bienalu Ljubljana (video posnetek)
14.50 Megan C. McShane: Razstavljanje OHO. Konceptualno delo Davida Neza na pomembnih slovenskih eksperimentalnih razstavah iz leta 1969 (video posnetek)
15.10 Ana Ereš: Razstavljanje novih umetniških praks v tujini. Primer jugoslovanske razstave leta 1976 na Beneškem bienalu
15.30 Razprava

 

Razstave arhitekture in oblikovanja
Moderatorka: Martina Malešič

16.20 Cvetka Požar: Razstavljanje grafičnega oblikovanja v 20. stoletju v Sloveniji, s poudarkom na razstavah plakatov (video posnetek)
16.40 Maja Vardjan: Oblikovalska razstava kot katalizator sprememb – Bienale oblikovanja (BIO), Ljubljana (video posnetek)
17.00 Nika Grabar: Arhitektura odprtih hiš (video posnetek)
17.20 Razprava


PETEK, 6. DECEMBER 2019

Razstavni projekti in programi v 70. in 80. letih
Moderatorka: Katarina Mohar

9.30 Asta Vrečko: Razstava Slovenska likovna umetnost 1945−1978 leta 1979
(video posnetek)
9.50 Tina Fortič Jakopič: Likovne razstave znotraj prodajnih galerij. Primer Galerije Ars in Galerije Labirint (video posnetek)
10.10 Andreja Hribernik: Razstave pod okriljem Organizacije združenih narodov v Koroški galeriji (video posnetek)
10.30 Vasja Nagy-Hofbauer: Fotografija v Obalnih galerijah Piran (video posnetek)
10.50 Razprava

Ciklične razstave
Moderatorka: Andreja Hribernik

11.30 Meta Kordiš: Trienale Ekologija in umetnost – EKO (1980–2005–2020), Maribor
(video posnetek)
11.50 Živa Brglez, Tjaša Pogačar: Festival kot oblika razstavljanja intermedijskih umetnosti. Primer Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) v drugi polovici 90. let
(video posnetek)
12.10 Hana Ostan Ožbolt: U3, Trienale sodobne (slovenske) umetnosti – formacija in prelom med 1. in 2. edicijo (video posnetek)
12.30 Razprava

Razstavljanje in mreženje
Moderatorka: Urška Jurman

14.00 Petja Grafenauer, Nataša Ivanović: Postavitve razstav – Grafični bienale Ljubljana
(video posnetek)
14.20 Tihana Puc: Razstavljanje v Sloveniji. Razstavne mreže sodobnih umetnikov s Hrvaške
14.40 Miha Kelemina: »Programu moraš dovoliti, da dela napake, drugače postane kot hamburger.« Vpliv Mreže SCCA in Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana na razstavno dejavnost v Sloveniji v 90. letih (video posnetek)
15.00 Razprava

Razstava kot medij
Moderatorka: Alenka Gregorič

16.00 Kaja Kraner: Repozicioniranje nacionalne umetnosti? Razstavljanje nacionalne in mednarodne zbirke Moderne galerije od 90. let naprej (video posnetek)
16.20 Domen Ograjenšek: Epistemologija tematske skupinske razstave (video posnetek)
16.40 Alenka Pirman: Podtaknjenci (video posnetek)
17.00 Razprava


Prizorišče: Mestni muzej, Gosposka 15, Ljubljana

Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter s podporo ERSTE sklada.