RAZSTAVLJANJE LIKOVNE UMETNOSTI NA SLOVENSKEM OD 19. STOLETJA DO DANES: 1969–1996

SEMINAR 2020/21

30.03.2021 - 24.05.2021

V letošnjem seminarju bomo obravnavali razvoj likovne umetnosti, likovnega razstavljanja in umetnostnih institucij na Slovenskem, v srednjeevropskem in tudi širšem mednarodnem okviru v letih 1969–1996. Zadnja desetletja 20. stoletja so bila na likovnem področju dokaj burna, saj je to tako globalno kot pri nas doživljalo izjemen razvoj in stalne, močne spremembe na vseh ravneh (povečana institucionalizacija, bienalizacija, rast trga, nove umetniške in razstavne prakse itd.). Pri nas je bilo umetnostno dogajanje zelo zaznamovano tudi politično: Titovi smrti in turbulentnim osemdesetim je sledil v začetku devetdesetih let razpad Jugoslavije. Namesto stabilne federacije smo dobili kopico medsebojno vojskujočih se samostojnih držav, socialistično ureditev pa sta zamenjala strankarski sistem in kapitalizem.

Poskušali bomo razumeti, kako se likovna umetnost in razstavljanje uveljavljata v takšnem, politično naelektrenem okolju. Ukvarjali se bomo z razmerjem med razstavo in umetnostjo ter ugotavljali, kakšne razstave so pri nas uspešne in kakšni so njihovi učinki. Pozorni bomo na to, kdo in zakaj organizira in/ali financira razstave ter kako se ob njih in z njimi strukturirajo umetniški statusi, dogaja feminizacija področja, odvija odpiranje novih likovnih šol in podobno. Rdeča nit predavanj bo obravnava izbranih primerov razstavljanja, kjer bomo naredili kronološki lok od radikalnih razstavnih praks Skupine OHO v poznih šestdesetih letih 20. stoletja do realizacije mednarodne bienalne razstave Manifesta v Ljubljani leta 2000. Ob tolmačenju teh povezanih, a raznovrstnih fenomenov se nam bodo postopoma razkrivali notranja logika in principi delovanja slovenskega umetnostnega sistema.

Beti Žerovc, vodja programa


PROGRAM


BRANISLAV DIMITRIJEVIĆ
»Nove umetniške prakse« na razstavah in v institucionalnih politikah v Srbiji 1967–1983
30. marec 2021, spletno predavanje
Več
Video posnetek (v angleščini)
 


ANA EREŠ
Razstavljanje jugoslovanske umetnosti na Beneškem bienalu (1948–1990): Zgodovina spreminjajočih se reprezentacij

26. april 2021, spletno predavanje
Več

Video posnetek (v angleščini)
 


IVANA BAGO
Jugoslovanski fanonizem v treh (razstavnih) dejanjih: 1950/1972/1989
24. maj 2021, spletno predavanje
Več
Video posnetek (v angleščini)


POGOVOR Z MILENKOM MATANOVIĆEM
22. maj 2017, 18.00, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana

Milenko Matanović, v 1960-ih delujoč v Skupini OHO, je avtor nekaterih slovenskih ikoničnih del: Triglav (1968), Žito in vrvica (1969) in Projekt, 30. april 1970. Konstelacija sveč na polju ustreza konstelaciji zvezd na nebu (1970).
V začetku 1970-ih se je preselili v ZDA, kjer je ustanovil in do pred kratkim vodil Pomegranate Center  (center Granatno jabolko), ki opravlja različne naloge, predvsem pa mestnim soseskam in drugim skupnostim pomaga načrtovati in graditi skupne prostore za druženje.
Več

Video posnetek pogovora  (v angleščini)


Seminar organizirata Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo Igor Zabel.