SHAPING REVOLUTIONARY MEMORY: Predstavitev knjige v Ljubljani

01.02.2024

Predstavitev knjige Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia ter pogovor z avtoricama in urednicama Sanjo Horvatinčić in Beti Žerovc: četrtek, 1. februar 2024, 18.00, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

V pogovoru, ki ga bo moderirala Tanja Petrović, bosta Sanja Horvatinčić in Beti Žerovc predstavili knjigo, ki prinaša celovit pregled produkcije spomenikov v socialistični Jugoslaviji (1945–91), posvečenih protifašističnemu in narodnoosvobodilnemu boju ter socialistični revoluciji.

Podprta z bogatim slikovnim gradivom nudi poglobljen in interdisciplinaren premislek o ključnih značilnostih produkcije spomenikov v socialistični Jugoslaviji: Katere spomeniške prakse in komemorativni običaji so ji predhodili? Kako je nanjo vplivala jugoslovanska kulturna in spominska politika? Kdo so bili naročniki in kdo avtorji? Katere so formalne in tipološke značilnosti teh spomenikov? V čem je bila jugoslovanska spomeniška produkcija povezana s sorodno v tujini? Kakšne komemorativne prakse so se razvile v povezavi s temi spomeniki? Kako je ta dediščina sprejeta in ovrednotena danes – tako v državah naslednicah Jugoslavije kot mednarodno?


Več o knjigi


Sanja Horvatinčić je raziskovalka na Inštitutu za umetnostno zgodovino v Zagrebu, kjer trenutno sodeluje tudi pri projektu NAM Globe_EXCHANGE: Models and Practices of Global Cultural Exchange and Non-aligned Movement. Raziskovalno se posveča produkciji spomenikov in spominski kulturi v socialistični Jugoslaviji ter vprašanjem dediščine in spominske politike v postsocialističnem kontekstu.

Beti Žerovc je izredna profesorica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se osredotoča na področji vizualne umetnosti in umetnostnega sistema v zadnjem stoletju in pol, zlasti njuni vlogi v družbi. Je avtorica več knjig, med drugim When Attitudes Become the Norm: The Contemporary Curator and Institutional Art (2015, ponatis 2018) ter sourednica nagrajenega kataloga Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) (2019).

Tanja Petrović je znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Zanimajo jo rabe in pomeni jugoslovanske in socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah, kot tudi kulturni, jezikovni, politični in družbeni procesi, ki oblikujejo realnost teh družb. Je avtorica več knjig, med njimi: Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima (2012), zbornik Mirroring Europe: Ideas of Europe in Europeanization in Balkan Societies (2014), ter Utopia of the Uniform: Affective Afterlives of the Yugoslav People’s Army (2024).

 

Dogodek organizirata: Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU ter Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, s podporo Javne agencije RS za knjigo.