SREČEVANJA Z GOZDOM – SIMPOZIJ IN RAZSTAVA

30.11.2023

ZABELEŽITE SI DATUM: 30. 11.–1. 12.  2023, Ljubljana

V okviru projekta evropskega sodelovanja Srečevanja z gozdom / Forest Encounters, vodilni partner katerega je Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, v Ljubljani pripravljamo mednarodni simpozij in razstavo Polonce Lovšin.

SIMPOZIJ

1. 12. 2023, MGLC Švicarija, Pod turnom 4, Ljubljana
Sodelujoči: 
Giovanni Aloi, Agata A. Konczal, Ana Kučan, Teo Hrvoje Oršanič, Maja Simoneti, Borbála Soós

Simpozij Srečevanja z gozdom se posveča večplastnemu razumevanju različnih vrednot, pomenov, izzivov in perspektiv, povezanih z gozdovi. Z združevanjem umetnosti, gozdarstva in humanistike pristopamo h gozdu kot prostoru raziskovanja ekologije, pa tudi raznolikih, pogosto konfliktnih politik ter družbenih, kulturnih in ekonomskih praks.

Upoštevaje človeško in več-kot-človeško gledišče ter pravico do narave in pravice narave simpozij obravnava različne scenarije, koncepte in prakse, ki se dotikajo vprašanj, kot so: Kaj in na kakšen način se lahko učimo z gozdom, skozenj ali v njem? Kako se soočati z izzivi sodobnega upravljanja z gozdom? Kaj nam naracije o gozdnih katastrofah govorijo o sodobni družbi? Katere pomene nosi gozd kot kulturna krajina? Kako se obravnava gozda v umetnosti spreminja skozi čas? Kakšen gozd si želimo in potrebujemo za prihodnost? Kaj potrebujemo, da se to lahko uresniči?


GOZD V ŽENSKIH ROKAH IN GOBE NA KONCU SVETA

Razstava Polonce Lovšin
Otvoritev: 30. 11. 2023, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Del programa simpozija je tudi otvoritev razstave umetnice in arhitektke Polonce Lovšin, 30. novembra 2023 v galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije v Ljubljani.

Polonca Lovšin, 2023
Polonca Lovšin, 2023

Simpozij organizira Društvo Igor Zabel v sodelovanju z Matejo Kurir in Polonco Lovšin ter s podporo Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC Švicarija).

Pridružena partnerja za razstavo: Gozdarski inštitut Slovenije in KUD Obrat

Partnerji projekta Forest Encounters: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Ljubljana (glavni partner); Inštitut za prostorsko oblikovanje Fakultete za arhitekturo Tehnične univerze v Gradcu; in OUT OF SIGHT, Antwerpen 

Projekt sofinancirajo: Evropska unija, Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za javno upravo RS

e-novice