SREČEVANJA Z GOZDOM – SIMPOZIJ IN RAZSTAVA

30.11.2023

V okviru projekta evropskega sodelovanja Srečevanja z gozdom / Forest Encounters, vodilni partner katerega je Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, v Ljubljani v dneh 30. november–1. december 2023 pripravljamo mednarodni simpozij in otvoritev razstave Polonce Lovšin.

SIMPOZIJ

Petek, 1. december 2023, 9.30–15.15, MGLC Švicarija, Pod turnom 4, Ljubljana
Sodelujoči: 
Giovanni Aloi, Agata A. Konczal, Ana Kučan, Teo Hrvoje Oršanič, Maja Simoneti, Borbála Soós; moderatorki: Urška Jurman, Mateja Kurir

Program poteka v angleškem jeziku, udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna; prosimo prijavite se na povezavi: https://forms.gle/KWDSfXnxfgM1suiH6

Interdisciplinarni simpozij Srečevanja z gozdom se posveča večplastnemu razumevanju različnih vrednot, pomenov, izzivov in perspektiv, povezanih z gozdovi. S povezovanjem različnih disciplin pristopamo h gozdu kot prostoru raziskovanja ekologije in medsebojne povezanosti, pa tudi raznolikih, pogosto konfliktnih politik ter družbenih, kulturnih in ekonomskih praks.

Upoštevaje človeško in več-kot-človeško gledišče ter pravico do narave in pravice narave simpozij obravnava različne scenarije, koncepte in prakse, ki se dotikajo vprašanj, kot so: Kaj in na kakšen način se lahko učimo z gozdom, skozenj ali v njem? Kako se soočati z izzivi sodobnega upravljanja z gozdom? Kaj nam naracije o gozdnih katastrofah govorijo o sodobni družbi? Katere pomene nosi gozd kot kulturna krajina? Kako se obravnava gozda v umetnosti spreminja skozi čas? Kakšen gozd si želimo in potrebujemo za prihodnost? Kaj potrebujemo, da se to lahko uresniči?


PROGRAM
• 9.30–10.00 / registracija
• 10.00 / uvodni nagovor Urške Jurman in Mateje Kurir
• 10.15 / Teo Hrvoje Oršanič: Gozdovi pred krepkimi izzivi
• 10.35 / Maja Simoneti: Gozd kot skupno dobro in izzivi upravljanja
• 10.55 / Borbála Soós: Obujanje divjine – vznikla tema umetnosti
• 11.15–12:00 / diskusija

• odmor in veččutna vaja v gozdu (vodi Jasminka Ferček)

• 13.30 / Agata A. Konczal: Gozdovi za (ne)gotovo prihodnost
• 13.50 / Ana Kučan: Gozd kot kulturna krajina – tiha moč
• 14.10 / Giovanni Aloi: Spomin in okrevanje – O krhkosti in obstojnosti narave (posnetek)
• 14.30–15.15 / diskusija

> Povzetki predavanj in predstavitve predavateljev_ic so dostopni na tej povezavi.


GOZD V ŽENSKIH ROKAH IN GOBE NA KONCU SVETA

Razstava Polonce Lovšin

30. november 2023–31. januar 2024
Gozdarski Inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
ponedeljek–petek, 9.00–14.00

Otvoritev: četrtek, 30. november 2023, 16.00
Vodstvo po razstavi: sreda, 13. december 2023, 17.00

Zaradi slabe vremenske napovedi odpovedujemo otvoritveni performans Kaj pravi gozd?, 30. november 2023, 15.30–16.00, pri zapornici parkirišča Gozdarskega inštituta; izvajalci: plesalci in prostovoljci pod vodstvom koreografinje Klavdije Križ Potisk; glasba: Tjaša Avsec, Tilen Stepišnik, Ksenja Kohek

Razstava Gozd v ženskih rokah in gobe na koncu sveta predstavlja novo produkcijo umetnice in arhitektke Polonce Lovšin, ki se v zadnjih letih posveča gozdu in njegovemu pomenu za prihodnost našega planeta. Pri tem jo zanima več kot človeška perspektiva in gozd kot kompleksen ekosistem, ki razkriva povezanost človeka z njegovim okoljem in drugimi živimi bitji.

Razstavljeni deli vsako na svoj način obravnavata razmerje med človekom in gozdom: Gozd v ženskih rokah postavlja v ospredje gozdarke, lovke in lastnice gozda v Sloveniji ter odnos do gozda skozi vprašanje spola. Delo se opira na raziskavo Gozdarskega inštituta Slovenije, ki pokaže eno od značilnih razlik: lastnice gozdov so bolj naklonjene zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozda kot ekonomskih.

Gobe na koncu sveta se osredotoča na glive, ki povezujejo vse življenje na Zemlji. So ene izmed najstarejših prebivalcev tega planeta, nahajajo se vse okrog nas in tudi znotraj nas. Glive imajo neverjetno transformativno moč, saj spreminjajo skale v zemljo, ustvarjajo strupe in halucinacije, čistijo radioaktivno prst in razgrajajo surovo nafto in plastiko. Ključne so tudi za gozd in drevesa, s katerimi si izmenjujejo snovi za preživetje. Umetniško delo vizualizira transformacijo vsakdanjih človeških predmetov, hiš in mest, iz katerih lahko glive ustvarijo rodovitno prst za nov začetek.

Polonca Lovšin razstavo snuje okoli vprašanja: Ali nas ekološke in socialne prioritete žensk v gozdarstvu in transformativna moč gliv lahko popeljejo naproti spoštovanju soodvisnosti in povezanosti živega sveta in s tem k boljšemu ohranjanju gozda za nove generacije?

Deli sta nastali v sodelovanju s slovenskimi gozdarkami, lovkami in lastnicami gozdov ter z mikrobiologom Primožem Turnškom. Referirata se na mednarodni projekt Gozdovi v ženskih rokah (2020–22), vodilni partner katerega je bil Gozdarski Inštitut Slovenije, knjigo Mushroom at The End of the World (Goba na koncu sveta) antropologinje Anne L. Tsing ter Entangled Life (Prepleteno življenje) biologa Merlina Sheldrakea.

Polonca Lovšin, 2023
Polonca Lovšin, 2023

Simpozij organizira Društvo Igor Zabel v sodelovanju z Matejo Kurir in Polonco Lovšin ter s podporo Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC Švicarija).

Partnerji za razstavo: Društvo Igor Zabel, Gozdarski inštitut Slovenije in KUD Obrat

Partnerji projekta Forest Encounters: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, Ljubljana (glavni partner); Inštitut za prostorsko oblikovanje Fakultete za arhitekturo Tehnične univerze v Gradcu; in OUT OF SIGHT, Antwerpen 

Projekt sofinancirajo: Evropska unija, Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za javno upravo RS

Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

e-novice