POZIV ZA PRISPEVKE: RAZSTAVLJANJE NA SLOVENSKEM III

27.11.2023

Vabljeni k sodelovanju na tretji ediciji simpozija, ki ga ponovno namenjamo poglobljenemu raziskovanju prakse rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem. 

Rok za prijavo: 27. november 2023 

Razstavljanje na Slovenskem III  

11. in 12. aprila 2024, dvorana Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana  

Tretjo edicijo simpozija ponovno namenjamo poglobljenemu raziskovanju prakse rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem. Prvo strokovno srečanje Razstavljanje na Slovenskem je leta 2019 med drugim obeležilo 110-letnico Jakopičevega paviljona, prvega slovenskega namenskega razstavišča za likovno umetnost. Z dobrim odzivom in pestrostjo z razstavljanjem povezanih vsebin je pokazal, da med strokovno in širšo javnostjo vlada zanimanje za razmislek o teh temah. To je leta 2022 samo še potrdila njegova druga izvedba. 

Simpozij bo posvečen mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem ter oblikovanju umetnostnega sistema v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes. K prijavam spodbujamo vse, ki raziskujete te vsebine v najrazličnejših kontekstih in področjih. Zaželeni so prispevki, ki:

• obravnavajo skupinske in monografske razstave slovenske likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja tako na Slovenskem kot v drugih umetnostih središčih ali opazne mednarodne razstave in razstave tuje umetnosti pri nas;

• se – v danem geografskem okvirju – ukvarjajo s širšimi razstavnimi sklopi, na primer z razstavami izbranih institucij, umetnikov, kustosov ali kuratorjev, z vsebinsko ali kako drugače povezljivimi ali primerljivimi razstavami, s cikličnimi razstavami in podobno;  

• se osredotočajo na različne organizacijske okvirje razstav, od samoorganiziranih razstav umetnikov do večjih nacionalnih predstavitev;  

• raziskujejo sočasno recepcijo razstav kot tudi njihov daljnosežni vpliv oziroma različna razmerja med razstavo in umetnostjo, politiko ter družbo;  

• raziskujejo vlogo likovne umetnosti v različnih razstavnih postavitvah, ki niso prvenstveno razstave likovne umetnosti;  

• se ukvarjajo s kulturno-političnim oziroma institucionalnim okvirom razstav oziroma razstavno politiko posameznih institucij;  

• razmišljajo o razstavah kot sredstvu kulturne diplomacije.  

Spodbujamo interdisciplinarni in primerjalni pristop v obravnavi izbranih razstav ter razstavnih praks, dobrodošli in dobrodošle ste z vsemi vsebinami, ki poglobljeno obravnavajo simpozijsko temo. Sprejemamo vse raziskovalne pristope in vsebine, a ne predstavitev lastnih umetniških ali kuratorskih razstavnih projektov. 

Predavatelji iz tujine lahko predavajo v angleškem in srbo-hrvaškem jeziku; predstavitve v slovenskem jeziku ne bodo simultano prevajane. 

Referati naj bodo dolgi 20 minut. Za prijavo vas prosimo, da do 27. novembra 2023 pošljete  v slovenščini ali angleščini povzetek prispevka (do 150 besed) in življenjepis (do 70 besed) na e-naslov: miha.valant@ff.uni-lj.si. O izboru vas bomo obvestili predvidoma do sredine decembra 2023.

Simpozij je nastal v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti, Galerije Božidar Jakac, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti (ARIS J6-3137).

Organizacijski odbor simpozija: Petra Čeh (KGLU), Alenka Gregorič (MGML), Urška Jurman (DIZ), Martina Malešič (FF UL), Goran Milovanović (GBJ), Katarina Mohar (UIFS ZRC SAZU/FF UM), Miha Valant (FF UL), Vladimir Vidmar (FF UL) in Beti Žerovc (FF UL).

Sofinancerja: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), ERSTE sklad  

e-novice