SHAPING REVOLUTIONARY MEMORY - PREDSTAVITEV KNJIGE IN POGOVOR V ZAGREBU

13.10.2023

Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia
Predstavitev knjige in pogovor z urednicama Sanjo Horvatinčić in Beti Žerovc

Petek, 13. 10. 2023, 18.00, Muzej sodobne umetnosti (muzejska knjigarna), Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

V pogovoru, ki ga moderira Lujo Parežanin, raziskovalec, novinar in glasbenik, bosta Sanja Horvatinčić in Beti Žerovc predstavili knjigo, ki prinaša celovit pregled produkcije spomenikov v socialistični Jugoslaviji (1945–91), posvečenih protifašističnemu in narodnoosvobodilnemu boju ter socialistični revoluciji.

Podprta z bogatim slikovnim gradivom nudi poglobljen in interdisciplinaren premislek o ključnih značilnostih produkcije spomenikov v socialistični Jugoslaviji: Katere spomeniške prakse in komemorativni običaji so ji predhodili? Kako je nanjo vplivala jugoslovanska kulturna in spominska politika? Kdo so bili naročniki in kdo avtorji? Katere so formalne in tipološke značilnosti teh spomenikov? V čem je bila jugoslovanska spomeniška produkcija povezana s sorodno v tujini? Kakšne komemorativne prakse so se razvile v povezavi s temi spomeniki? Kako je ta dediščina sprejeta in ovrednotena danes – tako v državah naslednicah Jugoslavije kot mednarodno?

Sanja Horvatinčić je raziskovalka na Inštitutu za umetnostno zgodovino v Zagrebu. Raziskovalno se posveča produkciji spomenikov in spominski kulturi v socialistični Jugoslaviji ter vprašanjem dediščine in spominske politike v postsocialističnem kontekstu.

Beti Žerovc je izredna profesorica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se osredotoča na področji vizualne umetnosti in umetnostnega sistema v zadnjem stoletju in pol, zlasti njuni vlogi v družbi.
 

Več o knjigi

Dogodek organizirata: Društvo Igor Zabel in Muzej sodobne umetnosti, Zagreb

e-novice