Razstavljanje na Slovenskem II

20.04.2022

Drugi simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter o razstavnih institucijah na Slovenskem

21.–22. april 2022, Mestni muzej, Ljubljana

Posnetki predavanj

SIMPOZIJSKA KNJIŽICA: povzetki predavanj in predstavitve avtoric in avtorjev

Z drugim simpozijem nadaljujemo poglobljen razmislek o praksah razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem, ki smo ga zastavili leta 2019, ko smo s prvim simpozijem obeležili 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona – našega prvega prizorišča, postavljenega izrecno za razstavljanje likovne umetnosti. Dober odziv in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin sta pokazala, da strokovno in tudi širšo javnost zanima razmislek o teh temah, zaradi česar smo se odločili za periodična srečanja. Veseli nas, da v premišljevanju mednarodno vpetega slovenskega razstavljanja sodelujejo tudi številni tuji_e raziskovalci_ke, ki prispevajo še kako koristen pogled na našo razstavno dejavnost od zunaj.

Tudi na letošnjem simpoziju bomo obravnavali izbrane razstave, umetnostne institucije in druge fenomene s področja razstavljanja v kronološkem loku ter z najrazličnejših vidikov. Zanimali nas bodo razstavni fenomeni 19. stoletja, kot so prve stalne razstave Deželnega muzeja za Kranjsko ter dejavnosti umetnostnih društev, ki so od sredine 19. stoletja prva pri nas skrbela za rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Posvetili se bomo izbranim primerom razstav in tudi oblikovanju trajnejših razstavnih politik do 2. svetovne vojne. Številni prispevki bodo obravnavali vprašanja, ki jih odpira intenzivnejša institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja, zlasti v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni, in obenem pričajo o velikem raziskovalnem interesu, tudi med tujimi strokovnjaki_njami, za to obdobje.
Simpozij bomo zaključili z analizami sodobnih kuratorskih praks in novih razstavnih formatov, vključno z razstavljanjem performativnih praks, na spletu ter v javnem prostoru.

S simpoziji Razstavljanje na Slovenskem si prizadevamo za globlje razumevanje tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema. Pri tem se sprašujemo, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh ter kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji.

Program

Četrtek, 21. april 2022

10.00 Pozdravni nagovori:
Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) in
Beti Žerovc, predstavnica organizacijskega odbora; vodja raziskovalne projektne skupine Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 (J6-3137)

Razstavljanje pred prvo svetovno vojno
Moderator: Miha Valant

10.15 Mateja Kos: Najstarejši stalni razstavi Deželnega muzeja za Kranjsko v Ljubljani (posnetek predavanja)
10.35 Irena Kraševac: Prve razstave Slovenskega umetniškega društva v Ljubljani in Zagrebu 1900/1901 (posnetek predavanja)
10.55 Tomaž Brejc: Galerijski kipi (posnetek predavanja)
11.30 Renata Komić Marn: V izložbenem oknu. Ivan Grohar in razstavljanje 1900–1910
11.50 Alessandro Quinzi: 110-letnica »intimne razstave« v Gorici (posnetek predavanja)

Razstavljanje med obema vojnama
Moderatorka: Asta Vrečko

13.10 Hana Čeferin, Jera Krečič, Neža Lukančič, Lara Mejač, Ana Obid: Jakopičev paviljon in mednarodna razstavna dejavnost med letoma 1919 in 1945 (posnetek predavanja
13.30 Vesna Krmelj: Vloga Ljubljanskega velesejma v razvoju razstavne dejavnosti na Slovenskem v obdobju med obema svetovnima vojnama 
13.50 Tamara Bjažić Klarin: Mednarodni nastopi arhitektov in arhitektk Kraljevine Jugoslavije v 20. in 30. letih 20. stoletja 
14.10 Razprava

Razstavljanje v drugi Jugoslaviji I
Moderatorka: Beti Žerovc

16.00 Gregor Dražil: Drugačni modeli grafičnega. Alternative ljubljanskemu grafičnemu bienalu v jugoslovanskem prostoru (posnetek predavanja
16.20 Wiktor Komorowski: »Grafična umetnost je neukrotljiva«. Poljaki na ljubljanskem grafičnem bienalu 1955–1989 (posnetek predavanja
16.40 Giovanni Rubino: Sitotisk in njegova demokratična multiplikacija. Primeri italijanske umetnosti v Jugoslaviji okrog leta 1968 (posnetek predavanja
17.00 Sanja Horvatinčić: Spomeniki na ogled. Mednarodne razstave jugoslovanske produkcije spominskih obeležij (posnetek predavanja
17.20 Razprava


Petek, 22. april 2022

Razstavljanje v drugi Jugoslaviji II
Moderatorka: Martina Malešič

9.00 Asta Vrečko: Razstavljanje likovne umetnosti ZDA na Slovenskem v 60. letih (posnetek predavanja
9.20 Nadja Zgonik: Prodajna galerija jugoslovanske umetnosti Adria Art Gallery v New Yorku (1967–68), ali kako je socialistična umetnost osvajala zahodno tržišče (posnetek predavanja
9.40 Cvetka Požar, Maja Vardjan: Razstave vzorčnih stanovanj kot izhodišče za ustvarjanje nove bivanjske kulture (posnetek predavanja
10.00 Katarina Hergold Germ: Mir 75–30 OZN. Razstava izven okvirjev (posnetek predavanja
10.20 Razprava

Širitev likovnih institucij v Sloveniji po drugi svetovni vojni
Moderatorka: Katarina Mohar

11.20 Miha Colner: Razstavna dejavnost v Lamutovem likovnem salonu (posnetek predavanja
11.40 Meta Kordiš: Razstavni salon Rotovž, Maribor (posnetek predavanja
12.00 Teja Merhar: Oddelek Dokumentacija-arhiv, Moderna galerija, Ljubljana (posnetek predavanja
12.20 Razprava

Razstavljanje sodobne umetnosti I  
Moderator: Vladimir Vidmar

14.00 Christophe Barbeau: Kuratorjeve sobe (posnetek predavanja
14.20 Emi Finkelstein: Revizija muzeja. Razstavljanje zbirke Moderne galerije Arteast 2000+ v Berlin (posnetek predavanja
14.40 Ivana Meštrov, Ksenija Orelj: Razstavljanje muzejskih zbirk v času hiperprodukcije – spajanje tradicionalnih in eksperimentalnih pristopov (posnetek predavanja
15.00 Razprava


Razstavljanje sodobne umetnosti II  
Moderatorka: Urška Jurman

16.00 Neja Kaiser: Razstavljanje performansa na Slovenskem. Primer razstave Body and the East (posnetek predavanja
16.20 Kaja Kraner: Medij spletne razstave. Med demokratizacijo in razmislekom logike digitalnega (posnetek predavanja
16.40 Petja Grafenauer, Nataša Ivanović: Umetniško delo v okviru protestnega gibanja 2020/2021 (posnetek predavanja
17.00 Razprava


Simpozij poteka v slovenskem in angleškem jeziku; udeležba je brezplačna. Simpozij je nastal v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 (J6-3137 ).

Simpozij finančno podpirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ERSTE sklad.

e-novice