Petar Prelog: Nova umetnost pred javnostjo

25.02.2021

Kdaj: 1. marec 2021, 16.30

spletno predavanje

Petar Prelog: Nova umetnost pred javnostjo: razstave na Hrvaškem med svetovnima vojnama

Predavanje se osredotoča na ključne razstave na Hrvaškem med svetovnima vojnama, ki nam bodo temelj za interpretacijo zgodovine hrvaške moderne. Posebno pozornost bomo namenili glavnim razstavnim prostorom v Zagrebu: Umetnostnemu paviljonu kot osrednjemu reprezentativnemu prostoru za večje samostojne in skupinske razstave ter Salonu Ullrich kot manjši, a pomembni zasebni galeriji. Predstavili bomo značilnosti Pomladnega salona (1916–1928), takratne osrednje razstavne manifestacije na Hrvaškem, s poudarkom na razstavah, ključnih za promocijo novih umetniških usmeritev, od ekspresionizma do različnih neorealističnih smernic. Analizirali bomo tudi razstave Združenja umetnikov Zemlja – umetniške skupine, ki je s svojim široko zasnovanim umetniškim pristopom, pa tudi z jasno ideološko usmeritvijo, ponudila odgovore na osrednje probleme družbenega vsakdana. Na koncu bo sledila kratka primerjalna analiza s stanjem v Sloveniji, izpostavljenih bo nekaj pomembnih takratnih razstavnih nastopov slovenskih umetnikov na Hrvaškem.


Predavanje poteka v hrvaščini in je del seminarja Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes, ki ga organizirata Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo Igor Zabel. 

Pogovor s Petrom Prelogom moderira Beti Žerovc, vodja seminarja Umetnost za skupnostno rabo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, UL.

Obenem napovedujemo niz predavanj, v katerem obravnavamo razvoj likovne umetnosti, likovnega razstavljanja in umetnostnih institucij na Slovenskem, v srednjeevropskem in tudi širšem mednarodnem okviru v letih 1969–1996.

 

Tomislav Krizman, Hrvatski proljetni salon (Hrvaški pomladni salon), plakat, 1916.
Tomislav Krizman, Hrvatski proljetni salon (Hrvaški pomladni salon), plakat, 1916.

O predavatelju

Petar Prelog je umetnostni zgodovinar in višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za umetnostno zgodovino v Zagrebu. Njegov znanstveni interes se osredotoča na hrvaško moderno slikarstvo v srednjeevropskem kontekstu, odzive zgodovinskih avantgard v hrvaški umetnosti, odnos med moderno umetnostjo in nacionalno identiteto ter zgodovino umetnostne zgodovine. Prelog je avtor več razstav, med njimi Proljetni salon 1916–1928 (Pomladni salon 1916–1928; Umjetnički paviljon, Zagreb, 2007) in Umjetnost i život su jedno: Udruženje umetnika Zemlja 1929–1935 (Umetnost in življenje sta eno: Združenje umetnikov Zemlja 1929–1935; Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2019). Za monografijo Hrvatska moderna umjetnost i nacionalni identitet (Hrvaška moderna umetnost in nacionalna identiteta; Institut za povjest umjetnosti, 2018) je leta 2019 dobil hrvaško nacionalno nagrado na področju humanističnih znanosti.

Udruženje umjetnika Zemlja (Združenje umetnikov Zemlja), naslovnica razstavnega kataloga z manifestom, 1929.
Udruženje umjetnika Zemlja (Združenje umetnikov Zemlja), naslovnica razstavnega kataloga z manifestom, 1929.
e-novice