Ana Ereš: Razstavljanje jugoslovanske umetnosti na Beneškem bienalu (1948–1990)

26.04.2021

Kdaj: ponedeljek, 26. april 2021, 16.30

Spletno predavanje

Ana Ereš: Razstavljanje jugoslovanske umetnosti na Beneškem bienalu (1948–1990): Zgodovina spreminjajočih se reprezentacij

V predavanju obravnavamo sodelovanje Jugoslavije na Beneškem bienalu med letoma 1948 in 1990. Razstave v Jugoslovanskem paviljonu v Benetkah razkrivajo zgodovino kompleksnih odnosov med uradno politiko države in umetnostnimi institucijami, ki niso določali le okvira jugoslovanskih umetniških reprezentacij v tujini, temveč so vplivali tudi na dinamiko razvoja in razmerij znotraj samega umetnostnega sistema v državi.

Poseben poudarek namenjamo spremembam prevladujočih modelov reprezentacije jugoslovanske umetnosti, ki so bile predstavljene na razstavah bienala. Preučevanje specifične zgodovine razstav v Jugoslovanskem paviljonu razkriva mednarodno usmeritev državne kulturne politike, pa tudi notranji administrativni in institucionalni ustroj, ki sta pomembno vplivala na njihovo fizionomijo. Obenem so razstave odražale mnoga temeljna vprašanja umetniškega življenja v Jugoslaviji v omenjenem obdobju, denimo vprašanje semantike modernizma v povojnih letih ali razumevanje novih umetniških praks v 70. in 80. letih 20. stoletja, čemur prav tako posvečamo posebno pozornost.


Predavanje poteka v angleščini in je del seminarja Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes, ki ga organizirata Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo Igor Zabel. Podpora: ERSTE sklad

Pogovor z Ano Ereš moderira Beti Žerovc, vodja seminarja Umetnost za skupnostno rabo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, UL.

Razstava v Jugoslovanskem paviljonu na XXVII. mednarodni umetniški razstavi La Biennale di Venezia (1956), Dokumentacija Alekse Čelebonovića, z dovoljenjem Vladana in Jelene Čelebonović.
Razstava v Jugoslovanskem paviljonu na XXVII. mednarodni umetniški razstavi La Biennale di Venezia (1956), Dokumentacija Alekse Čelebonovića, z dovoljenjem Vladana in Jelene Čelebonović.

O predavateljici

Ana Ereš je umetnostna zgodovinarka in znanstvena sodelavka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Beogradu. Raziskovalno se usmerja v zgodovino razstav, modernizem in zgodovino jugoslovanskega umetniškega prostora. Objavila je monografije Mrdjan Bajić: Sculptotecture (2013), Sculpture: Medium, Method, Social Practice (2016, sourednica) in Marko Čelebonović (2017; 2018, soavtorica), za katero je prejela nagrado Lazarja Trifunovića za kritiško pisanje o umetnosti. Za knjigo Yugoslavia at the Venice Biennale (1938–1990): Cultural Policies and Politics of Exhibitions (2020) je prejela nagrado Pavla Vasića.