Igor Zabel: "Sodobna umetnost"

03.02.2020

Izšel je angleški prevod Zabelovega teksta "Sodobna umetnost", ki ga je napisal za katalog razstave Teritoriji, identitete, mreže: Slovenska umetnost 1995–2005 (Moderna galerija, 2005). V besedilu opredeljuje »sodobno umetnost« kot umetnostno zgodovinski koncept in ne kot umetniško produkcijo, ki bi nastajala v dobesedno pojmovani sedanjosti. Poudarja, da se je pojem sodobno, kot nekaj kar po eni strani opredeljuje zavestno ločevanje od modernistične tradicije in po drugi strani neposredno aktualnost umetniške produkcije, ki naslavlja kompleksna vprašanja sodobnega sveta, uveljavil prav v razliki do pojma modernost. Ta je namreč v splošni kulturni zavesti neločljivo povezan s tradicijo modernizma in njegovo dominantno umetnostno institucijo, muzejem moderne umetnosti. Vznik sodobne umetnosti, kot specifične umetnostne prakse, je umestil v drugo polovico 1980-ih in začetek 1990-ih let, sodobno umetnost zavezal umetnostni tradiciji, ki sega od avantgard, neoavantgard do retroavantgard ter sintetiziral ključne značilnosti te sicer zelo heterogene umetniške produkcije.

Tekst "Contemporary Art" v prevodu Arven Šakti Kralj Szomi lahko prenesete na tej povezavi.

e-novice