POZIV: Razstavljanje na Slovenskem. Simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona

18.04.2019
Foto: Jakopičev paviljon pred podiranjem decembra 1961. Vir: arhiv Mestne galerije Ljubljana / MGML
Foto: Jakopičev paviljon pred podiranjem decembra 1961. Vir: arhiv Mestne galerije Ljubljana / MGML

Podaljšali smo rok za oddajo prijav na simpozij! Prijave sprejemamo vse do 12. junija 2019.

5. in 6. december 2019, dvorana Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki  in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona. Jakopičev paviljon je bil pri nas prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti, in pomeni pomembno prelomnico v zgodovini umetnosti na Slovenskem.


Vsebina simpozija

Simpozij se posveča mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes.

K prijavam spodbujamo vse, ki raziskujete te vsebine v najrazličnejših kontekstih. Zaželeni so prispevki, ki: 

  • obravnavajo skupinske in monografske razstave slovenske likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, tako na Slovenskem kot v drugih umetnostnih središčih, ali opazne mednarodne razstave in razstave tuje umetnosti pri nas;
  • se – v danem geografskem okvirju – ukvarjajo s širšimi razstavnimi sklopi, na primer z razstavami izbranih institucij, umetnikov, kustosov ali kuratorjev, z vsebinsko ali kako drugače povezljivimi ali primerljivimi razstavami, s cikličnimi razstavami in podobno; 
  • se osredotočajo na  različne organizacijske okvirje razstav, od samoorganiziranih razstav umetnikov do večjih nacionalnih predstavitev;
  • raziskujejo tako sočasno recepcijo razstav kot tudi njihov daljnosežni vpliv oziroma različna razmerja med razstavo in umetnostjo, politiko ter družbo.

Spodbujamo interdisciplinarni in primerjalni pristop v obravnavi izbranih razstav ter razstavnih praks; dobrodošli in dobrodošle ste z vsemi vsebinami, ki poglobljeno obravnavajo simpozijsko temo.


Oddaja prijav

Referati naj bodo dolgi 20 minut.

Za prijavo vas prosimo, da do 12. junija 2019 pošljete povzetek prispevka (do 150 besed) in življenjepis (do 70 besed) na e-naslov: asta.vrecko@ff.uni-lj.si.

O izboru vas obvestimo do konca junija 2019.


Organizacija simpozija

Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac.

Organizacijski odbor simpozija: 
Alenka Gregorič (MGML), Andreja Hribernik (KGLU), Urška Jurman (DIZ), Robert Simonišek (GBJ), Beti Žerovc, Asta Vrečko in Martina Malešič (FF UL).

e-novice