Igor Zabel: Umetnost in kvaliteta

06.05.2019

Izšel je angleški prevod Zabelovega teksta "Umetnost in kvaliteta" (2002) o umetnostni kritiki. Uvodni razmislek o presojanju kvalitete sodobne umetnosti in kriterijev zanjo Igor Zabel sklene z mislijo, da je umetnost in ukvarjanje z njo v neki bistveni razsežnosti podobna ljubezni. Sledi njegova e-korespondenca s sourednico revije, kjer je bilo besedilo prvič objavljeno, o umetnostni kritiki kot poskusu približevanja neopredeljivemu x, ki sorodno kot prežema pojavnost ljubljene osebe, prežema tudi kvalitetno umetniško delo.

 Tekst "Art and Quality" v prevodu Arven Šakti Kralj Szomi lahko prenesete na povezavi.

Prva objava: Igor Zabel, “Umetnost in kvaliteta” (PlatformaSCCA, št. 3, 2002, SCCA-Ljubljana) je dostopna na povezavi.