ponovni natis knjige Beti Žerovc: When Attitudes Become the Norm

06.06.2018

Beti Žerovc
When Attitudes Become the Norm
The Contemporary Curator and Institutional Art

IZA Editions (v angleščini)

Knjigo esejev in intervjujev z uveljavljenimi kuratorji, umetniki in kritiki o pojavu kuratorstva v sodobni umetnosti, When Attitudes Become the Norm, umetnostne zgodovinarke in teoretičarke Beti Žerovc smo zaradi velikega zanimanja ponatisnili.

Avtorica analizira kuratorstvo tako v širšem družbenem, političnem in ekonomskem kontekstu kot tudi v razmerju do globokih sprememb, do katerih je na likovnem področju prišlo v zadnjem stoletju. Žerovc obravnava kuratorja kot figuro, ki vznikne, se razvija in sodeluje v procesu institucionalizacije sodobne umetnosti, ter izpostavlja, da prav z njim institucionalna umetnost, tj. umetnost, ki je ustvarjena za prostore in potrebe umetnostne institucije, doseže svoj vrhunec.

Več o knjigi in kje jo naročiti!