O arhitekturi, Miesu in ideologiji: pogovor z Wallensteinom

20.09.2017

Sreda, 20. 9. 2017, ob 18.00
Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana


Švedski filozof Sven-Olov Wallenstein velja za odločilnega avtorja, ki se že leta posveča filozofski refleksiji arhitekture. Ob njegovem prvem obisku v Sloveniji se bo z Matejo Kurir pogovarjal o arhitekturi in ideologiji ter recepciji arhitekture v kritični teoriji, kot jo je nakazal v leta 2016 izdani knjigi Architecture, Critique, Ideology: Writings on Architecture and Theory (Arhitektura, kritika, ideologija: spisi o arhitekturi in teoriji). Govor bo tudi o eseju Miesove tišine, ki je v slovenskem prevodu prav tako izšel 2016 (založba Praznine).
Pogovor bo potekal v angleščini.

V četrtek, 21. septembra, pa se bo Wallenstein s predavanjem Foucault in uprostorjenje oblasti predstavil še na simpoziju O oblasti v arhitekturi: materialistična perspektiva, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.


O KNJIGAH

V zborniku esejev Arhitektura, kritika, ideologija Wallenstein enciklopedično in poglobljeno prikazuje potenco kritične teorije (frankufurtske šole in širše), fenomenologije Martina Heideggerja, beneške šole Manfreda Tafurija in drugih pri premisleku paradigmatičnega jedra modernistične ter sodobne arhitekture. S tem, ko arhitekturo umešča v kulturne industrije poznega kapitalizma, izpostavi in problematizira tudi njeno distintkivno ideološko noto.

V eseju Miesove tišine je prikazana paleta možnih branj arhitekture odsotnosti ali arhitekture negacije Miesa Van Der Roha znotraj različnih tradicij filozofije 20. stoletja. Wallenstein mojstrsko povzame jedro teh pozicij in jih primerja na način, da ob tem paradigmatskem primeru modernistične arhitekture pravrašuje tudi samo bistvo sodobne gradnje.

O AVTORJU

Sven-Olov Wallenstein je profesor filozofije na Univerzi Södertörn v Stockholmu. Njegove nedavne knjižne objave so Architecture, Critique, Ideology: Writings on Architecture and Theory (2016), Foucault, Biopolitics, and Governmentality (sourednik, 2013), Nihilism, Art, Technology (2011), Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State (sourednik, 2010), Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (2009). Trenutno končuje švedski prevod Adornovih del Negative Dialektik in Ästhetische Theorie, ob tem pa še knjigo o Adornu. Wallenstein prevaja avtorje, kot so Baumgarten, Winckelmann, Lessing, Kant, Hegel, Frege, Husserl, Heidegger, Levinas, Derrida, Deleuze, Foucault, Rancière in Agamben, in se posveča pisanju o filozofiji, sodobni umetnosti in arhitekturi.


Podpora: ERSTE sklad, Trubarjeva hiša literature