Katja Mahnič: Josip Mantuani in zbirka slik Deželnega muzeja za Kranjsko (1909−24)

09.01.2018
Heinrich Wettach: Deželni muzej, akvarel, ok. 1900. Vir: Wikimedia
Heinrich Wettach: Deželni muzej, akvarel, ok. 1900. Vir: Wikimedia

V sodelovanju z Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas vabimo na predavanje Katje Mahnič, ki poteka v okviru letošnjega cikla Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes.

torek, 9. januar 2018, 14.30, Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Ljubljana

Katja Mahnič: Josip Mantuani in zbirka slik Deželnega muzeja za Kranjsko (1909−24)
Pri oblikovanju programa modernizacije Deželnega muzeja za Kranjsko je bilo vodilo Josipa Mantuanija, da je glavno poslanstvo modernega muzeja izobraževanje, predpogoj pa ustrezno urejene in raziskane, predvsem pa javnosti primerno predstavljene zbirke. Ves čas vodenja muzeja si je zato dejavno prizadeval za rast, ureditev in predstavitev vseh muzejskih zbirk. Kot umetnostni zgodovinar je posebno skrb namenjal slikarski zbirki − v nekaj letih jo je s sistematičnim pridobivanjem novih del močno okrepil in leta 1914 tudi javno predstavil. A finančne in prostorske omejitve mu niso omogočale, da bi jo postavil v skladu z modernimi razstavnimi načeli in v polni meri uresničil t. i. umetnostnozgodovinsko načelo razstavljanja del, osnovano na kronološki razporeditvi v kombinaciji z geografskim oz. s tematskim združevanjem. Namesto idealne postavitve v eni vrsti, umeščeni v višino oči, je moral stene zapolniti po vsej višini. Skoraj deset let po otvoritvi nove postavitve je izdal še prva dva dela kataloga zbirke, v katerem je predstavil razstavljene slike.

V predavanju bomo predstavili postavitev muzejske slikarske zbirke leta 1914 – od Mantuanijevih izhodiščnih zamisli do priprave na razstavo, kolikor se jo da rekonstruirati iz ohranjenega arhivskega gradiva. Umestili jo bomo tudi v zgodovinski kontekst in primerjali tako s predhodno prakso razstavljanja slik v muzeju kot z nekaterimi drugimi sočasnimi postavitvami umetnostnih zbirk. Za konec bomo orisali še nadaljnjo usodo zbirke.
 

Katja Mahnič je umetnostna zgodovinarka, zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področja obče umetnostne zgodovine in muzeologije. Raziskovalno se ukvarja s problematiko interpretacije in prezentacije likovne umetnosti in materialne kulture, z zgodovino preučevanja in varovanja kulturne, zlasti premične dediščine, v zadnjem času pa še posebej z začetki muzejskega delovanja na Slovenskem.

VEČ O PROGRAMU

 


Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Podpora: ERSTE sklad

e-novice