Predavanji | Renata Komić Marn: umetnostni trg in razstavne dejavnosti na Kranjskem, v tretji četrtini 19. st.

09.01.2017

V sodelovanju z Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabimo na predavanji Renate Komić Marn v okviru seminarja  Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Predavanji bosta 9. in 10. januarja 2017.


RENATA KOMIĆ MARN

Umetnostni trg na Kranjskem v tretji četrtini 19. stoletja na primeru zbirateljskih praks Edvarda viteza pl. Strahla (1817–1884)
ponedeljek, 9. januar 2017, 19.00, Filozofska fakulteta (343), Aškerčeva 2, Lj


Primer kranjskega zbiratelja umetnin in starin Edvarda viteza pl. Strahla potrjuje teorijo Josepha Alsopa, po kateri umetnostno zbirateljstvo kot najpomembnejši in temeljni stranski produkt umetnosti pogojuje obstoj drugih dveh primarnih stranskih produktov: umetnostne zgodovine (oziroma zgodovine umetnosti) in umetnostnega trga. Strahlovo zbirateljstvo je namreč na eni strani pri njem samem sprožilo zanimanje za zgodovino umetnosti in spodbudilo nastanek spisa o umetnostnih razmerah na Kranjskem ("Die Kunstzustände Krains in den vorigen Jahrhunderten", 1884), na drugi pa je s povpraševanjem po umetninah in starinah ustvarilo svojevrstne oblike umetnostnega trga tudi tam, kjer ga sicer ne bi bilo oziroma se ne bi razvil v tolikšni meri. Ker je bila Strahlova zbirka ena najobsežnejših ne le na Kranjskem, temveč tudi v širšem prostoru monarhije, je mogoče na podlagi študije zbirateljskih praks Edvarda Strahla dovolj nazorno predstaviti podobo umetnostnega trga na Kranjskem v času nastajanja zbirke, tj. v tretji četrtini 19. stoletja.

Strahlova galerija v Stari Loki v kontekstu razstavne dejavnosti na Kranjskem v tretji četrtini 19. stoletja
torek, 10. januar 2017, 13.00, Filozofska fakulteta (343), Aškerčeva 2, Lj

V domači literaturi in periodiki prvih desetletij 20. stoletja avtorji znamenito Strahlovo zbirko v Stari Loki pri Škofji Loki imenujejo Strahlova galerija. Takratna javnost je namreč (s)poznala zbirko še v prvotni obliki; leta 1870 sta jo Edvard vitez pl. Strahl in njegov sin Karl vitez pl. Strahl razstavila v posebej zanjo rezerviranem drugem nadstropju svojega gradu v Stari Loki in odprla za oglede. Šlo je za pravo galerijo v današnjem pomenu besede, v kateri je bilo poleg drugih umetnin in starin razstavljenih okoli 300 oljnih slik raznih slikarjev, med katerimi so bili kranjski posebno dobro zastopani. Zbirka je bila v tej obliki javno dostopna vse do leta 1909, ko so postavitev podrli zaradi preureditve grajskih interierjev. Predavanje se osredotoča na delno rekonstrukcijo prvotnega videza galerije in predvsem na ustrezno ovrednotenje njenega pomena v kontekstu sočasne razstavne in muzejske dejavnosti na Kranjskem.

Renata Komić Marn je zaposlena na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani. V letu 2016 je zagovarjala doktorsko disertacijo "Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918". Raziskuje zgodovino in pomen zasebnih zbirk v dolgem 19. stoletju in v času med obema vojnama ter provenienco umetnin, med področji njenega zanimanja sta tudi slikani portret in ikonografija slikarstva.


Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani