KNJIGA: IZA Editions | Beti Žerovc: When Attitudes Become the Norm: The Contemporary Curator and Institutional Art

22.03.2016

Izdali smo prvo knjigo v knjižni zbirki IZA Editions. Gre za knjižno zbirko v angleščini, ki jo izdajamo v sodelovanju z Archive Books (Berlin), in v kateri objavljamo besedila (prvenstveno) umetnostnih teoretikov in zgodovinarjev s področja srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Beti Žerovc
When Attitudes Become the Norm
The Contemporary Curator and Institutional Art


When Attitudes Become the Norm je zbirka člankov in intervjujev umetnostne zgodovinarke in teoretičarke Beti Žerovc o pojavu kuratorstva v sodobni umetnosti. Avtorica analizira kuratorstvo v širšem družbenem, političnem in ekonomskem kontekstu, kot tudi v razmerju do globokih sprememb, do katerih je na likovnem področju prišlo v zadnjem stoletju. Žerovc obravnava kuratorja kot figuro, ki vznikne, se razvija in sodeluje v procesu institucionalizacije sodobne umetnosti ter izpostavlja, da prav z njim institucionalna umetnost, tj. umetnost, ki je ustvarjena za prostore in potrebe umetnostne institucije, doseže svoj vrhunec.

Prvi del knjige poda zgodovinski in kontekstualni okvir za razumevanje fenomena kuratorstva ter izriše razpon dejavnosti in pooblastil kuratorja sodobne umetnosti. V nadaljevanju avtorica obravnava hitro globalno širjenje kuratorstva, analizira k političnemu levičarstvu nagnjeno sodobno umetnost kot žanr, ki se je razvil v izrecni povezavi s kuratorji in z umetnostnimi institucijami ter prevprašuje zmožnosti za dejansko dosego družbenih in političnih ciljev, ki so pripisani razstavnim in drugim kuratorskim projektom. Nadalje Žerovc raziskuje značilnosti in nejasnosti vloge kuratorja kot umetnika ter kurirane razstave sodobne umetnosti kot umetniškega medija, dogodka in rituala. V zadnjem delu knjige primerja sodobne umetniške dogodke z religioznimi rituali ter vlogo sodobne umetnostne institucije kot naročnika in producenta s sorodno vlogo, ki sta jo v preteklosti imeli aristokracija in Cerkev. S tem oporeka obravnavi umetnostnih dogodkov, razstav ipd. kot avtonomnih stvaritev ter se zavzema za bolj kritičen pogled na vlogo, ki jo umetnostne institucije igrajo v širšem družbenem sistemu.


Kazalo (knjiga je v angleškem jeziku):
Introduction
The Role of the Contemporary Art Curator: A Historical and Critical Analysis
Joséphin Péladan: A Proto-Curator?
Interview with Pierre Restany
Interview with Zoran Kržišnik
Interview with Harald Szeemann
Interview with Daniel Buren
Networking, Curatorship and Social Capital
The Curator and the Leftist Politicisation of Contemporary Art
Interview with Charles Esche
Beautiful Freedom
The Exhibition as a Work of Art and the Curator as Its Author
The Exhibition as Artwork, the Curator as Artist: A Comparison with Theatre
Interview with Walter Benjamin
Why Is It Important in the Art Field to Think about Art Events?
Afterword by Mary Anne Staniszewski

Podrobneje: Uvod Beti Žerovc

Spremno besedo je napisala ameriška umetnostna teoretičarka Mary Anne Staniszewski, ki je med drugim avtorica vplivne knjige The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art (MIT, 1998).

Beti Žerovc je umetnostna zgodovinarka in teoretičarka. Predava na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta likovna umetnost in umetnostni sistem v zadnjem stoletju in pol, predvsem njuna vloga v družbi. V zadnjih petnajstih letih se je zlasti posvečala fenomenu sodobnega kuratorja, razstavi sodobne umetnosti kot mediju in spreminjajoči se vlogi umetnostnih institucij. Je avtorica številnih člankov (Maska, Život umjetnosti, Springerin, SITE, Manifesta Journal itd.) in knjig: Rihard Jakopič – umetnik in strateg (cf*, 2002), Kurator in sodobna umetnost: Pogovori (Maska, 2008), Umetnost kuratorjev: vloga kuratorjev v sodobni umetnosti (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010), Slovenski impresionisti (Mladinska knjiga, 2012).


Izdala: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo (Ljubljana) & Archive Books (Berlin)
Knjiga je del zbirke IZA Editions, ki je plod sodelovanja obeh izdajateljev.
Podprl: ERSTE sklad
Cena: 20 EUR
ISBN 978-3-943620-39-9
Naročite knjigo.