DVE PREDAVANJI: Thijs Lijster: od "krize kritike" naproti "uprostoritvi" kritike

29.03.2016

Z SCCA-Ljubljana in Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL vas vabimo na prvi dve predavanji v okviru letošnjega programa Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? V letošnjem programu izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike. Prav to je osrednja nit predavanj filozofa Thijsa Lijsterja, ki bosta potekali 29. marca (Filozofska fakulteta) in 30. marca (SCCA-Ljubljana). Predavanji bosta v angleščini.
 

Thijs Lijster: Kriza kritike
torek, 29. marec 2016, 14:40–16:20, Filozofska fakulteta (soba 343), Aškerčeva 2, Lj

Kaj je "kriza kritike", ki je v zadnjem desetletju predmet tako številnih razprav, in od kod izvira? Ali sploh lahko govorimo o krizi, če je kritika malone vseprisotna? Kakšno mesto torej zaseda umetnostna kritika v sedanji mediatizirani in globalizirani javni sferi? Predavanje začnem s kratkim zgodovinskim pregledom umetnostne kritike, nato razpravljam o vlogah kritika (npr. interpretacija, presoja, povezovanje določenega dela z družbenozgodovinskim kontekstom), o uporabi in zlorabi kritike ter o poteh, ki vodijo iz omenjene krize. Predavanje zaključim z obrazložitvijo, zakaj ima kritika še vedno pomembno vlogo v demokratični javni sferi.

Thijs Lijster: Naproti "uprostoritvi" kritike
sreda, 30. marec 2016, 18:00, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Lj

V drugem predavanju povežem sodobne razvojne poteze v umetnostni kritiki s "stiskanjem prostor-časa", značilnim za moderno dobo. Prehod od moderne k sodobni umetnosti v 1980-ih je kritiko dehistoriziral in tudi deteritorializiral. Kritično si ogledam ta razvoj, a vendar trdim, da lahko z novimi teoretski viri proizvedemo diskurz, s katerim izstopimo iz strokovnega polja tradicionalne kritike in ustvarimo nov prostor za kritiko.

Thijs Lijster je docent filozofije umetnosti in kulture na Univerzi v Groningenu. Študiral je v Groningenu in New Yorku ter leta 2012 doktoriral iz Benjaminovega in Adornovega koncepta umetnostne kritike. Svoje prispevke je objavil v knjigah, kot so Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy (2012), Institutional Attitudes (2012) in No Culture, No Europe (2015). Je sourednik knjige Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses (2015). Leta 2010 je prejel holandsko/flamsko Nagrado za mlado umetnostno kritiko, leta 2015 pa nagrado za doktorske naloge, ki jo podeljujeta Boekmanov sklad in Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje NWO.


Organizirajo: SCCA-Ljubljana/Svet umetnosti, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Erste sklad.