Izidor Barši in Kaja Kraner (ŠUM): Diskurzi, ki spremljajo umetnost: Umetnostna kritika

06.10.2016

V sodelovanju z SCCA-Ljubljana vabimo na predavanje Izidorja Baršija in Kaje Kraner (ŠUM), ki je del letošnjega programa Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?.

Izidor Barši in Kaja Kraner (ŠUM): Diskurzi, ki spremljajo umetnost: Umetnostna kritika
četrtek, 6. oktober 2016, 18.00, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Predavanje umešča umetnostno kritiko širše v kontekst moderne vednosti in podrobneje v razmerje z institucionalizacijo umetnostnozgodovinske discipline v poznem 19. stoletju. Posebej nas zanima dvoje: (1) umestitev kritike kot diskurzivnega žanra med njene referenčne oblike vednosti na področju humanističnih znanosti in posledice te umestitve za samo kritiko ter (2) postopno zabrisovanje kompleksnih institucionalnih, zgodovinskih, ekonomskih idr. pogojev, zvezanih z modernistično umetnostno kritiko med vzpostavljanjem zahodnega umetnostnega sistema. Ob slednjem se podrobneje lotimo Greenbergove opredelitve modernizma in vloge kritike v njem, nato pa skušamo orisati spremembe znotraj samih umetnostnih praks, ki v določenem zgodovinskem obdobju v veliki meri prelomijo z modernističnimi interpretativnimi modeli. Kot sklepni del sledi premislek, kako so te spremembe povezane z današnjim stanjem kritike.

Izidor Barši je zaključil študij filozofije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Besedila o filozofiji, umetnosti in arhitekturi je objavljal v Tribuni, Mladini, Delu, Prazninah in Emzinu. Od leta 2010 dela v Redakciji za kulturo in humanistične vede Radia Študent, od leta 2013 je član uredništva revije Šum, v obdobju 2014–15 je bil tudi urednik pri časopisu Tribuna. V Moderni galeriji, +MSUM in Tovarni Rog je organiziral več bralnih seminarjev, osredotočenih na filozofijo in teorijo.

Kaja Kraner primarno deluje kot piska kritiških, teoretskih besedil in radijskih oddaj na področju sodobnih umetnosti. Je programska sodelavka Pekarne Magdalenske mreže, članica uredništva revije Šum, sourednikuje oddajo Art-area na Radiu Študent ter v okviru Šuma in kolektiva Neteorit (so)vodi bralne seminarje s področja sodobnih umetnosti. Doslej se je osredotočala predvsem na odnose med umetnostjo, politiko in teorijo ter produkcijskimi okoliščinami sodobne umetnosti. Trenutno v okviru doktorskega študija raziskuje pojem geopolitike umetnosti.


Organizirata: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, SCCA-Ljubljana/Svet umetnosti.
Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Erste sklad.