POSVET: KAKO JE UMETNOST POMEMBNA. IN KAKO POMENI.

28.05.2016
Angela Detanico in Rafael Lain, Timesquare, 2016, z dovoljenjem Galerie Verlmelho
Angela Detanico in Rafael Lain, Timesquare, 2016, z dovoljenjem Galerie Verlmelho

posvet, sobota, 28. maj 2016, 10:00–14:00, Mestni muzej (konferenčna dvorana), Gosposka 15, Ljubljana

V sodelovanju z DUM – društvom umetnikov vabimo na predavanja in diskusijo o tem, kako danes (še) lahko uveljavljamo in ohranjamo avtonomnost in suverenost umetnosti ter kaj to pravzaprav pomeni. Dva predavatelja, Jonathan O. Clark in Robert Pfaller, bosta vsak skozi svoja filozofsko-teoretska orodja, na presečišču filozofije umetnosti, fenomenologije, kritične teorije in psihoanalize, razprla pogled, zakaj in kako v teoriji in praksi razmišljati in govoriti o avtonomnosti oz. suverenosti in z njima povezanim emancipatornim potencialom umetnosti.


PROGRAM
10:00–10:30: kava za dobrodošlico

10:30–11:30: Jonathan Owen Clark: Umetnost in navzočnost
V zadnjih 200 letih so številni teoretiki predstavili različne ideje o edinstvenosti umetnosti oz. o njeni ločenosti od drugih sfer človeških dejavnosti. Mnoge so se osredotočale na vprašanje, kako umetnost to počne s spodnašanjem ustaljenih in običajnih pomenskih sistemov. Precej manj pozornosti pa je bilo namenjeno neki drugi razliki – da je umetnost komunikacijski sistem, ki deluje prek zaznavanja in zaznavnih medijev. Na raznovrstnih primerih iz historične in sodobne umetnosti – vključno z nedavno poustvaritvijo rimskega oboka iz Palmire – bom prikazal, da nas umetnost, poleg tega, da ustvarja in spodnaša pomen, zadeva še na bolj temeljnih ravneh.

11:30–12:30: Robert Pfaller: Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni.
Zdi se, da umetnost ravno s tem, ko nekaj pomeni, izgublja neodvisnost, se hlapčevsko podredi nekemu zunanjemu namenu. Umetnost lahko doseže svojo veličastnost in dostojanstvo, kadar služi le svojemu lastnemu namenu. Tu gre za bistven politični moment: le tista umetnost, ki ne služi zunanjemu namenu, nas je zmožna opozarjati na dejstvo, da nam ni treba vselej “delovati”, temveč se lahko vedemo preprosto tako, da smo sami sebi namen. Hkrati pa umetnost označuje, tudi takrat kadar tega nihče ne namerava; in prav z osredotočenjem na njeno označevanje, namesto z vztrajanjem pri njenem pomenu in snovnosti, lahko bolje razumemo učinkovanje umetnosti – in nenazadnje njeno neodvisnost.

12:30–14:00: diskusija; moderator: Gregor Moder


NASTOPAJOČI
Dr. Jonathan Owen Clark je umetnik in akademik, ki se raziskovalno zanima za estetiko, kulturno in kritično teorijo, filozofijo zgodovine in historiografije, študije performansa in plesa ter muzikologijo. Kot predstojnik Oddelka za raziskovanje na Konservatoriju za glasbo in ples Trinity Laban v Londonu vodi več raziskovalnih programov na področju estetike in ustvarjalne prakse.

Dr. Robert Pfaller je profesor filozofije in kulturne teorije na Univerzi za umetnost in industrijsko oblikovanje v Linzu. Je ustanovni član dunajske psihoanalitične raziskovalne skupine “stuzzicadenti”. Leta 2007 je prejel nagrado Manjkajoči člen (The Missing Link), ki jo podeljuje Psihoanalitični seminar iz Zuricha (PSZ), za povezovanje psihoanalize z drugimi znanstvenimi disciplinami, leta 2015 pa za The Pleasure Principle in Culture: Illusions without Owners (Verso, 2014) nagrado za najboljšo knjigo, ki jo podeljuje Ameriški svet in akademija za psihoanalizo (ABAPsa).

Dr. Gregor Moder je raziskovalec na Filozofski fakulteti in predava filozofijo umetnosti na AGRFT Univerze v Ljubljani. Pred kratkim je izšla njegova knjiga Komična ljubezen: Shakespeare, Hegel, Lacan (DTP, 2016).


VEČ O POSVETU
Posvet (v angleščini) soorganizirata DUM – društvo umetnikov ter Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo s podporo MGML – Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

SPREMLJAJOČI PROGRAM
Mike Hentz: Živa umetnost kot raziskava kulture in življenja
predavanje, sreda, 25. maj 2016, 18.00, A.V.A. – Akademija za vizualne umetnosti

Jonathan Owen Clark: Čemu umetniške šole?
predavanje, petek, 27. maj 2016, 17.15, AGRFT


Spremljajoča predavanja soorganizirajo: DUM, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, AGRFT, Cirkulacija 2 in A.V.A.