Maja Breznik: predstavitev analize Kam je šla likovna kritika?

27.09.2016

V sodelovanju z SCCA-Ljubljana vas vabimo na predstavitev analize Maje Breznik "Kam je šla likovna kritika?", ki je del letošnjega programa Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?.

torek, 27. september 2016, 18:00, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Lj
 

"Kam je šla likovna kritika?
Maja Breznik v svoji analizi Kam je šla likovna kritika? zajema problematiko t. i. krize kritike, ki izhaja iz opažanja, da je kritika sodobne vizualne umetnosti malodane izginila iz splošnih občil, se bodisi preselila v druga občila bodisi v drugo produkcijo refleksij o sodobni umetnosti. Ob empiričnem delu (kvantitativna primerjava), v katerem primerja današnjo likovno kritiko s časopisno kritiko iz sredine 1980-ih, analiza vključuje še diskurzivno razčlembo. Tako sledi diskurzom o sodobni umetnosti, ki so se oblikovali v različnih okoljih, kot so dnevno časopisje, strokovne revije, razstavni katalogi in akademsko pisanje, kako ti diskurzi vzpostavijo predmet svoje (kritiške, strokovne, znanstvene) obravnave in kako razlagajo umetniške postopke v sodobni umetnosti.

Maja Breznik je sociologinja in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Študirala je na Ecole des hautes études en sciences sociales (Pariz, 1998) in na Univerzi v Ljubljani, kjer je zaključila doktorski študij (2001). Bila je štipendistka Institute of International Education/Arts International (New York, 1992) in raziskovalka na Oddelku za sociologijo Univerze v Padovi (2002−04). Doslej je vodila ali sodelovala v 15 raziskovalnih projektih, tudi s področja kulturnih politik. Objavila je več knjig: Obrt in učenost (2003), Kulturni revizionizem / Cultural Revisionism (2004), Kultura danajskih darov (2009), Posebni skepticizem v umetnosti (2011), Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan (2014) in veliko poglavij ter člankov. V zadnjih letih se ukvarja predvsem z delavskimi pravicami in zasebnimi trgi dela.


Organizirajo: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA-Ljubljana/Svet umetnosti.
Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Erste sklad.

e-novice