arhitektura ≠ umetnost: Jasmina Cibic & Mateja Kurir

03.12.2015
Jasmina Cibic: Tear Down and Rebuild, izsek, eno-kanalni HD video, 2015
Jasmina Cibic: Tear Down and Rebuild, izsek, eno-kanalni HD video, 2015

Letošnjo serijo predavanj arhitektura ≠ umetnost  sklepamo s predavanji umetnice Jasmine Cibic in filozofinje Mateje Kurir, ki bosta v  četrtek, 3. decembra 2015, ob 18.00, v +MSUM (Maistrova 3, Ljubljana).

Jasmina Cibic: Prenovi in ponovno zaženi
Jasmina Cibic bo predstavila svoj najnovejši projekt Spielraum, ki se navdihuje v pisanju Karla Krausa, enega prvih evropskih političnosatiričnih pisateljev. V eseju Spielraum (1912) Kraus kritizira uporabo dekoracije v jeziku in v arhitekturi. Cibic postavlja Krausa ob bok široko razširjeni programatski uporabi dekoracije skorajda v vsaki (trans)nacionalni politični tvorbi, tako v jeziku kot v grajenem okolju. Umetnica bo v predavanju predstavila raziskavo, ki stoji za projektom Spielraum – vključno z načrti za mesto Beograd za prvo srečanje Gibanja neuvrščenih leta 1961 –, metodologije, ki jih sodobni umetniki uporabljajo pri obravnavi ideološko nabitih lokacij, ter možnosti konstruktivne kritike, ki lahko izhaja iz tovrstnih umetniških projektov.

Mateja Kurir: Graditi prelom – paradigme modernistične arhitekture
Sodobno arhitekturo določa korenita zareza, ki jo je v prostor prinesla modernistična arhitektura v prvi polovici 20. stoletja. Spremenjeni postulati te arhitekture so bili obenem zasnovani na prelomu s tradicijo in na gradnji novih paradigem, ki jih lahko strnemo v tri konceptualna jedra: tehniko, abstrakcijo, transparenco. Predavanje se bo v kratkem orisu teh paradigem osredotočalo na izris definicij takratnih arhitektov in iskanje rešitve zadnjega člena enačbe: modernistična arhitektura = tehnika + tisto nekaj (več). Kako so ta nekaj (več), ta imaginarij, ki ga lahko pripišemo tudi polju umetniškega, razumeli tedanji arhitekti in teoretiki?


Jasmina Cibic, umetnica, je študij zaključila na beneški umetnostni akademiji, leta 2006 pa še magistrski študij na Goldsmiths College v Londonu. Leta 2013 je predstavljala Slovenijo na 55. beneškem bienalu. V svojem delu raziskuje zgodovino ideološki formacij in jih obravnava v lokacijsko in kontekstualno specifičnih instalacijah, performansih in filmu.
Nekaj njenih nedavnih samostojnih projektov: Building Desire, Muzej sodobne umetnosti Vojvodina v Novem Sadu; Tear Down and Rebuild, Muzej sodobne umetnosti v Beogradu; Spielraum, MGLC v Ljubljani; The Nation Loves It, Muzej sodobne umetnosti Ludwig v Budimpešti.

Mateja Kurir je filozofinja in teoretičarka arhitekture. Doktorsko disertacijo "Arhitektura v filozofiji; refleksija arhitekture kot sodobne umetniške forme v hermenevtični in strukturalistični filozofiji dvajsetega stoletja" je zagovarjala na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2014). Njeno osnovno polje zanimanja je teoretsko umeščanje arhitekturnega modernizma. Na Radiu Študent je bila pobudnica in soavtorica oddaje Arhitektura govori, v različnih revijah objavlja prispevke o arhitekturi. Deluje tudi kot članica KUD C3. V letu 2015 je bila gostujoča raziskovalka na Oddelku za arhitekturo Univerze KU Leuven v Belgiji.


Organizacija: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova ter s podporo ERSTE sklada.

e-novice