Piotr Piotrowski: Evropa na razpotju – afirmativna kritika

23.09.2014

Torek, 23. september 2014, ob 18.00
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
, Maribor
Predavanje pripravljata UGM in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo; predavanje v angleščini.


Piotr Piotrowski: Evropa na razpotju – afirmativna kritika
Kakšen kritičen pristop naj uberemo, da bi lahko razložili ali celo zagovarjali idejo Evrope, ki se od 1989 do danes sooča s post-kolonialnimi, post-totalitarnimi in morda tudi post-demokratičnimi procesi? V iskanju odgovora na to vprašanje sem razvil metodološki pristop imenovan »afirmativna kritika« (mdr. tudi po Rosi Braidotti) in ga uporabil za analizo dveh primerov evropskih razstav: Gender Check (Dunaj, 2009) in The Desire for Freedom: Art in Europe since 1945 (Berlin, 2012). Osrednja vprašanja, ki izhajajo iz analiz obeh razstav, so sledeča: kakšno možno prihodnost Evrope, posebej v globalnem kontekstu, lahko razvijemo izhajajoč iz obeh razstav? Ali evropska kultura, tradicija in zgodovinska izkušnja, zlasti izkušnja bližnje zgodovine, zagotavljajo zadostno ideološko podlago za oblikovanje novega sveta? Ali lahko iz razsvetljenstva izhajajoča utopija, kot je evropska idea, prelomi s privatnim prostorom želje po svobodi in napolni pričakovanja javnosti po človeškovih pravicah na globalni ravni?

Piotr Piotrowski je redni profesor na oddelku za umetnostno zgodovino Univerze Adama Mickiewicza v Poznanu na Poljskem. Bil je sourednik revije Artium Quaestiones (1994–2009), direktor Narodnega muzeja v Varšavi (2009–10) in višji kustos za sodobno umetnost v Narodnem muzeju v Poznanu (1992–7). Bil je gostujoči profesor na Univerzi Humboldt (2011–2), Univerzi v Varšavi (2011, 2012–3), v Center for Curatorial Studies, Bard College, ZDA (2001) in Hebrejski univerzi v Jeruzalemu (2003). Med drugim je bil sodelavec na Center for Advanced Studies in the Visual Arts, Washington D. C. (1989–90), Univerzi Columbia (1994), The Institute for Advanced Study (Univerza Princeton, 2000), Collegium Budapest (2005–6) in The Clark Art Institute, Williamstown, MA (2009). Je avtor knjig o moderni in sodobni umetnosti: Meanings of Modernism (1999, 2011), In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe (2005, angleška izdaja 2009, hrvaška izdaja 2011), Art after Politics (2007), Art and Democracy in Post-Communist Europe (2010, angleška izdaja 2012), Critical Museum (2011) ter urednik, sourednik in soavtor mnogih drugih. Za znanstvene dosežke je prejel več priznanj, mdr. nagrado Jana Dlugosza (2006) in nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo (2010).

e-novice