Predstavitvi knjige Igor Zabel: Contemporary Art Theory v Zagrebu in na Reki

30.01.2014

► Četrtek, 30. januar 2014, ob 20.00 v Galeriji Nova, Zagreb
Govorci: Igor Španjol (urednik knjige in kustos v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova) in Leonida Kovač (teoretičarka, kustosinja in izredna profesorica na likovni akademiji v Zagrebu)

► Četrtek, 13. februar 2014, ob 18.00 v Muzeju moderne in sodobne umetnosti, Reka
Govorci: Igor Španjol (urednik knjige in kustos v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova) in Sandra Kržić Roban (umetnostna zgodovinarka, kritičarka, kustosinja in gl. urednica revije Život umjetnosti), moderatorka: Sabina Salamon (kustosinja v MMSU Reka)
 

Pred dobrim letom je pri založbi JRP Ringier izšla knjiga Igor Zabel: Contemporary Art Theory, prvi obsežen izbor besedil Igorja Zabela v angleškem jeziku, ki pomembno prispeva k širjenju védenja o njegovem teoretskem, umetnostnozgodovinskem, kuratorskem in kulturnem delu.


Igor Zabel je bil eden ključnih umetnostnih zgodovinarjev in teoretikov v slovenskem kulturnem prostoru za opredelitev sodobne umetnosti kot specifične umetniške produkcije, s sebi lastnimi značilnostmi in spremljajočim diskurzom, pomembno pa je prispeval tudi h globalnemu redefiniranju umetnosti v kontekstu velikih družbenih sprememb po padcu Berlinskega zidu.

Mnoga vprašanja, katerim se je Igor Zabel intenzivno posvečal v svojem pisanju, ostajajo še danes aktualna in nagovarjajo k vnovičnem premisleku. Ob predstavitvah knjige na Hrvaškem se bomo z vabljenimi gosti pogovarjali o metodah in pogojih sodobne umetnosti in umetnostne zgodovine, o specifičnosti umetnosti in umetnostne zgodovine v vzhodnoevropskem kulturnem prostoru in o novih mehanizmih razlikovanj in izključevanj ter možnostih (umetnostnega) dialoga v kontekstu sodobnih geopolitičnih razmerij.

Partnerji: Galerija Nova, Zagreb; Muzej moderne in sodobne umetnosti, Reka; ERSTE sklad

e-novice