Elke Krasny: Zapis in pisanje nenačrtovane (urbane) zgodovine kot kritična kuratorska praksa

13.03.2014
Rušenje Woodwardovega nebotičnika, Vancouver, 2006, foto: Tannoy
Rušenje Woodwardovega nebotičnika, Vancouver, 2006, foto: Tannoy

Javno predavanje in delavnica
 

Javno predavanje, četrtek, 13. marec 2014, ob 19.00, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Teoretičarka kulture in kustosinja Elke Krasny bo v svojem predavanju izhajala aktualnih razprav o razmerju med ne/načrtovanjem in ne/načrtovanem v urbanem prostoru, ki so nedvomno v središču kritičnih prostorskih praks in teorije. Ob tem bo predstavila genealogijo feminističnega urbanega kuriranja (ki je v veliki meri še nenapisana) in feministične strategije pisanja urbane zgodovine, ki bi sicer ostala nevidna in neizrečena. Ti dve zgodovini bosta predstavljeni vzporedno kot pomembna dela raziskave kritičnih prostorskih praks v urbanem kuriranju ter feminističnih (proto)kuratorskih modelov gostoljubja in pisanja (še) nenapisane zgodovine

Delavnica, 13. in 14. marec 2014, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana.
V četrtek in petek bo Elke Krasny vodila tudi delavnico, cilj katere je na primerih prebranih besedil in sprehoda po četrti Tabor soočiti različne izkušnje in poglede na udejstvovanje v urbanem prostoru – od umetniškega, urbanističnega, arhitekturnega, kuratorskega, feminističnega do kulturno teoretskega in družbeno angažiranega.

Elke Krasny (Dunaj) je teoretičarka kulture, kustosinja in docentka na dunajski Akademiji likovnih umetnosti. Področja njenega delovanja in raziskovanja so kritične in družbeno angažirane umetniške prakse, arhitektura in prostorske prakse, urbana epistemologija, postkolonialna teorija in feministično zgodovinopisje.

Več o predavanju, delavnici, prijavi in predavateljici.

Dogodka sta del javnega programa Svet umetnosti, ki ga v letu 2014 pripravljata SCCA-Ljubljana in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo. Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, ERSTE sklad.

e-novice