Nagrada igorja zabela za kulturo in teorijo 2018

Nagrada v letu 2018 prinaša pomembno novost: prejemnika glavne nagrade in dveh štipendij izbere tričlanska mednarodna žirija na osnovi predlogov 10 nominatorjev; eno štipendijo še naprej izbere aktualni nagrajenec. Žirija je podelila nagrado Igorja Zabela 2018 umetnostni zgodovinarki in kuratorki Joanni Mytkowski (Poljska) za predano in izstopajoče delo direktorice Muzeja za moderno umetnost v Varšavi. Poleg nagrade v višini 40.000 EUR so bile podeljene še tri štipendije (vsaka v višini 12.000 EUR). Štipendiji Igorja Zabela 2018 po izboru žirije prejmeta kustosinja Edith Jeřábková (Češka) in Društvo Oberliht (Moldavija), štipendijo po izboru nagrajenke pa Raziskovalni center za vizualno kulturo (VCRC, Ukrajina).

žirija 2018:
Adam Budak, glavni kustos, Narodna galerija, Praga • Ana Janevski, kustosinja, MoMA, New York • Erzen Shkololli, direktor, Narodna umetnostna galerija Albanije, Tirana

nominatorji 2018:
Anna Daučíková • Branislav Dimitrijević • Maja in Reuben Fowkes • Christian Höller • Lívia Páldi • Dan Perjovschi • Magdalena Radomska • Barbara Steiner • Adam Szymczyk • Maria Vassileva

Nagrajenci 2018 so bili predstavljeni na slavnostni podelitvi 7. decembra 2018, v Moderni galeriji v Ljubljani. Del spremljevalnega programa nagrade je bila tudi konferenca Umetnost - Koliko še ideja za bodočnost? in premiera dokumentarnega filma o Igorju Zabelu.

 

Ogled posnetka slavnostne podelitve

 

Reportaža dogodka


nagrajenka 2018

Joanna Mytkowska, umetnostna zgodovinarka, kuratorka in od leta 2007 direktorica Muzeja za moderno umetnost v Varšavi. Žirija priznava velike intelektualne, kuratorske in civilnodružbene dosežke, ki jih je Mytkowska razvijala v zadnjih petnajstih letih, še posebej kot direktorica varšavskega Muzeja za moderno umetnost, ​​njeno predanost pri utrjevanju odnosa med umetnostjo in družbo v času korenitih družbenopolitičnih sprememb na Poljskem in širše, pa tudi izstopajoče znanje o umetnosti srednje in vzhodne Evrope.

Utemeljitev žirije
V 1990-ih je začela poklicno kariero kot kuratorka varšavske Galerije Foksal, legendarnem, nekomercialnem umetniškem prostoru, ki so ga leta 1966 ustanovili umetniki sami. Zatem je soustanovila Fundacijo Galerije Foksal, ki je stremela k vzpostaviti raziskovalne in finančne podpore sodobni poljski umetnosti, pa tudi k ohranjanju dediščine poljskih avantgardnih umetnikov. V letih 2006 in 2007 je delala v pariškem Centru Georges Pompidou, a se je kmalu po začetku mednarodne kuratorske kariere izven Poljske vrnila v Varšavo in prevzela vodenje tamkajšnjega Muzeja za moderno umetnost.

Joanna Mytkowska, foto: Tadeusz Rolke
Joanna Mytkowska, foto: Tadeusz Rolke

 

Pogovor z Joanno Mytkowsko


prejemniki štipendij 2018

dobitnica štipendije 2018 po izboru žirije:
→ Edith Jeřábková, kuratorka, raziskovalka, pedagoginja in piska iz Prage, ker s svojo polifonično prakso inovativne kulturne producentke, plodne kuratorke in piske, pa tudi strastne pedagoginje in raziskovalke izjemno prispeva k umetniškemu življenju na Češkem (in širše).  Štipendija je tudi izkaz priznanja Edith Jeřábkovi za njeno vztrajanje v emancipatornih neinstitucionalnih oblikah kulturne produkcije ter za njeno iskanje novih izrazov kuratorske prakse in teorije.

Utemeljitev žirije

foto: Vojtech Frohlich
foto: Vojtech Frohlich

dobitnik štipendije 2018 po izboru žirije:
Društvo Oberliht iz Kišinjeva v Moldaviji za kontinuirano podporo lokalni umetniški skupnosti in inovativen angažma s projekti v javnem prostoru. Štipendija Igorja Zabela je izkaz priznanja društvu Oberliht za kolektivno in samoorganizacijsko delovanje ter družbeno, inovativno in neposredno ukvarjanje z lokalnim javnim prostorom in vprašanji javnega pomena.

Utemeljitev žirije

foto: arhiv društva Oberliht
foto: arhiv društva Oberliht

dobitnik štipendije 2018 po izboru glavne nagrajenke:
→ Raziskovalni center za vizualno kulturo / Visual Culture Research Center (VCRC) iz Kijeva, edinstvena raziskovalna organizacija, ki je izšla iz akademsko-umetniških krogov in z analiziranjem vizualne kulture spodbuja refleksijo o postsovjetskih politično-ekonomskih razmerah. Štipendija je priznanje kolektivu za izjemen prispevek k delovanju, kritičnemu mišljenju in ustvarjanju v izjemno težavnih okoliščinah današnje Ukrajine v vojnem stanju.

Utemeljitev

VCRC kolektiv, foto: Oleksandr Kovalenko
VCRC kolektiv, foto: Oleksandr Kovalenko

 

Pogovor z Vasylem Cherepanynom (VCRC)

 

foto: Nada Žgank
e-novice