Nagrada igorja zabela za kulturo in teorijo 2012

Suzana Milevska, umetnostna zgodovinarka, kustosinja in teoretičarka vizualne umetnosti in kulture iz Skopja, je prejemnica Nagrade Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2012. Poleg nagrade v višini 40.000 EUR so bile podeljene še tri štipendije (vsaka v višini 12.000 EUR). Žirija je podelila štipendiji slavistki ter umetnostni zgodovinarki in teoretičarki iz Berlina Sabine Hänsgen ter umetnostni zgodovinarki Klari Kemp-Welch iz Londona. Evropski romski kulturni sklad s sedežem v Budimpešti je štipendijo prejel po izboru glavne nagrajenke.

žirija 2012:
Alenka Gregorič, kustosinja in umetniška vodja Mestne galerije (Ljubljana)
Yuri Leiderman, umetnik (Berlin in Moskva)
Hanna Wróblewska, direktorica Narodne galerije umetnosti Zachęta (Varšava).

Podelitev nagrad je potekala v Varšavi, 16. novembra 2012, v Narodni galeriji umetnosti Zachęta. Del programa podelitve nagrade je bila tudi predstavitev angleške izdaje besedil Igorja Zabela: Contemporary Art Theory.


nagrajenka 2012

Suzana Milevska je umetnostna zgodovinarka, kustosinja in teoretičarka vizualne kulture in umetnosti. Nagrado Igorja Zabela je prejela za interdisciplinarni pristop tako k teoretičnim, kot tudi h kuratorskim praksam. Njeno delo se osredotoča na teme, kot so umetnost v post-socialističnih in tranzicijskih družbah, na sodelovalne in soodločevalne umetniške prakse, na razlike med spoloma in feministično umetnost, in na gradnjo vizualnega spomina s fotografskimi arhivi, če naštejemo le nekaj področij. Eden od njenih zadnjih najbolj opaznih kuratorskih projektov je bil Stroj za preimenovanje/Re-naming Machine (2008-2010), ki je bil osredotočen na politiko preimenovanja in zabrisovanja spomina v politiki, umetnosti in v vizualni kulturi na splošno. V zadnjih letih je izvedla poglobljene raziskovalne projekte in pripravila razstave, pogovore in simpozije o romskih vprašanjih, sodelovala pa je večinoma z romskimi umetniki. Kot kustosinja in teoretičarka je Milevska še vedno aktivna tudi na lokalnem umetniškem področju, njeno delo pa je ključno za naslednjo generacijo umetnikov, teoretikov in kustosov, kar je po mnenju žirije nadaljevanje temeljev in načel, ki jih je s svojim delom uveljavil Igor Zabel.


prejemniki štipendij 2012

Delovno štipendijo je prejela slavistka, teoretičarka kulture in medijev Sabine Hänsgen  (Berlin). Eno njenih glavnih interesnih področij je Moskovska konceptualna šola. Že v začetku 80-ih je uredila video arhiv moskovskega performansa, ki se je kasneje preoblikoval v neke vrste umetniško inštalacijo. Literatura in vizualne dejavnosti so v moskovskih konceptualnih krogih vedno šle z roko v roki: prevajanje in založništvo sta tako druga pomembna elementa dela Sabine Hänsgen. Vsi projekti Sabine Hänsgen vodijo k bolj splošnim vprašanjem o ustvarjalnih vrednostih arhivskega gradiva v okviru obeh, tako totalitarnih kot tudi odprtih družb, in to do meje, kjer se dokumentacija pretvori v pesniško gesto. Sabine Hänsgen je tudi sama umetnica in članica slavne moskovske umetniške skupine "Collective Actions".
 

Klara Kemp-Welch je mlada britanska umetnostna zgodovinarka in teoretičarka. Trenutno je povezana s Courtauld Institute of Art in je avtorica številnih kritičnih besedil, esejev in člankov, objavljenih v revijah, kot so Third Text, Art Monthly in Artmargins. Najbolj jo zanima umetnost v državah srednje in vzhodne Evrope, obenem pa tudi tista iz Latinske Amerike, ki jo vedno interpretira v političnem kontekstu. Je tudi vodja (in sopobudnica) raziskovalnega projekta Networking the Bloc: East European Experimental Art and International Relations, ki raziskuje neuradne izmenjave med vzhodnoevropskimi eksperimentalnimi umetniki in njihovimi globalnimi sogovorniki iz sovjetskega bloka ter nekdanjo Jugoslavijo v poznem socialističnem obdobju. Ob dodeljevanju štipendije je žirija še posebej pohvalila tako temo kot tudi sam pristop k temi, ki presega tako delitve med Vzhodom in Zahodom kot tudi sheme miselnosti, ki še vedno prevladujejo v tovrstnih raziskavah, in tudi široko (nad-regionalno) raziskovalno področje, ki ga projekt pokriva.

Eno štipendijo tradicionalno podeli nagrajenec. Tokratna nagrajenka Suzana Milevska je nagradila Evropski romski kulturni sklad.
"Donacijo želim dodeliti Evropskemu romskemu skladu za kulturo (ERCF), neodvisnemu in neprofitnemu skladu, ki je bil ustanovljen leta 2010 v Budimpešti, katerega glavni cilj je krepitev in splošno spodbujanje vloge umetnosti in kulture Romov v razširjeni Evropi in drugje. Skupina ljudi, ki stoji za to organizacijo, je sestavljena iz več romskih in ne-romskih teoretikov in kuratorjev, ki so svoje kariere posvetili prenovi pridobljenega znanja o tradicionalni in sodobni umetnosti in kulturi Romov, prisiljenemu pogledu na romsko kulturo skozi post-kolonialistično teorijo in kritiko kot je esencializacija romske identitete, kulturnih razlik, hibridizacija in subjektivnost. Raziskovanje ERCF in njihovi kuratorski in aktivistični projekti se ukvarjajo z nenehnim bojem proti negativnim stereotipom in sovražnemu odnosu do romske skupnosti, tako da obravnavajo najobčutljivejša in nujna vprašanja, kot so holokavst Romov, anti-romska nastrojenost in rasizem. Trdno verjamem, da bomo tako romska skupnost kot tudi mi vsi imeli koristi od njihovega globokega in predanega pristopa v boju za socialno pravičnost v romskih skupnostih in v izredno sovražnem nacionalistično usmerjenem političnem okolju sodobne Madžarske." (Suzana Milevska)

foto: Marek Krzyzanek
foto: Marek Krzyzanek
e-novice