PROGRAM

30.11.2017

Dekolonizacija uma, provincializacija Zahoda

diskusija in projekcija videa
23.10.2017

Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes

drugo leto seminarja: 1890–1918
20.09.2017

O arhitekturi, Miesu in ideologiji

pogovor s Sven-Olov Wallensteinom
22.05.2017

Umetnost za skupnostno rabo

niz predavanj
25.10.2016

Razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem od 19. stoletja do danes

prvo leto seminarja: 19. stoletje
29.03.2016

Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

niz javnih predavanj
29.03.2016

O pedagoškem obratu ...

okrogla miza