Povezave

 • Manifesta Journal
  Mednarodna revija o sodobnih praksah in teorijah kuratorstva. Igor Zabel je z Viktorjem Misianom souredil prvih šest številk.
 • ARTMargins Online
  Spletna revija za kritično refleksijo o vzhodno evropski sodobni umetnosti in kuratorskih praksah.
 • Former West
  Mednarodni raziskovalni, izobraževalni, založniški in razstavni projekt (2008–2014) na področju sodobne umetnosti in teorije. Projekt se navezuje na Zabelov termin "nekdanji Zahod".
 • MG+MSUM
  Moderna galerija je bila od leta 1986 do leta 2005 matična ustanova Igorju Zabelu.
 • Svet umetnosti
  Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti v Ljubljani, v okviru katere je Igor Zabel mlajšim generacijam predajal svoje znanje in izkušnje pri pisanju in kuriranju sodobne umetnosti.