O piškotkih / Cookie policy

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletnega mesta. Vsebuje različne informacije, ki jih spletno mesto prebere, ko ga ponovno obiščemo.


Piškotke uporablja večina sodobnih spletnih mest. Sami po sebi niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali katere druge zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijava na forume), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani (npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij ter tudi za spletno oglaševanje po meri uporabnika.


Zakonsko omejevanje piškotkov je predvsem posledica zlorabe tehnologije piškotkov za sledenje uporabnikom in s tem poseganja v zasebnost na spletu.


Vrste piškotkov na tem spletnem mestu: spletni videoposnetki in socialna omrežja.

Vsebujejo informacije o številu obiska in uporabniških navadah ter povezave na ponudnikove strani.

____________________________________________________________________________

 

Cookies are small files that are saved on your computer when you visit a website. They contain various pieces of information that can be read by the website when you return to it. 

Cookies are used by most contemporary websites. They are not in themselves harmful; they do not contain viruses or any other malware. They are used for various purposes, for sessions (logins to forums, for example), shopping baskets, displays of various advanced contents on the website (for example, maps, videos), visitor statistics, plugin support for social networks and web advertising tailored to the user.

Legal restrictions imposed on the use of cookies is above all a consequence of the abuse of cookie technology to track users and thus of the invasion of one’s privacy on the internet.

Types of cookies on this website: web videos and social networks.
They contain information on the number of visits and user habits, and links to the provider’s websites.